Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 13 , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mehmet yazar ın tobb (türkiye odalar ve borsalar birliği) başkanlığı dönemi

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
348
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın Temelleri: Mehmet Yazar'ın Odalar Birliği Başkanlığı döneminde, siyasi iktidar-Odalar Birliği arasında yaşanan gelişmeler ve Mehmet Yazar'ın Odalar Birliği Başkanlığı dönemiyle önceki dönemler arasındaki farklarla ilgili değerlendirmelerdir. Araştırmanın Amacı: Mehmet Yazar'ın Odalar Birliği Başkanlığı döneminde (27 Mayıs 1979-4 Nisan 1985) siyasi iktidar-Odalar Birliği ilişkisini ve Mehmet Yazar'ın Odalar Birliği Başkanlığı döneminin önceki dönemlerden farklarını ortaya koymaktır. Veri Kaynakları: Gazete, kitap, dergi taraması ve bazı milletvekilleriyle yapılan sözlü tarih çalışmalarıdır. Ana Tartışma: Mehmet Yazar'ın Odalar Birliği Başkanlığı döneminde, Odalar Birliği ile siyasi iktidar arasındaki ilişki ve Mehmet Yazar'ın Odalar Birliği Başkanlığı döneminin önceki dönemlerden farklarıdır. Sonuçlar: Mehmet Yazar'dan önce Odalar Birliği'nde hakim unsur tüccar kesimken; Mehmet Yazar'ın Odalar Birliği Başkanlığıyla sanayici kesim Odalar Birliği'ne hakim olmuştur. Mehmet Yazar, sanayici kesimi temsilen Odalar Birliği Başkanlığı'na gelmiştir. Mehmet Yazar'ın TOBB Başkanlığı döneminde, Odalar Birliği'nin tarafsız bir kuruluş haline geldiği, bir baskı grubu olarak büyük bir aşama kaydettiği ve önemli bir ekonomik güce ulaştığı görülmektedir. 12 Eylül sonrası kurulan askeri hükümet döneminde, Odalar birliği bir ana muhalefet partisi gibi işlev görmüş ve alınan ekonomik tedbirlerde, atılan bütün adımlarda Odalar Birliği'nin damgası olmuştur. 6 Kasım 1983 seçimleriyle iktidara gelen ANAP iktidarı döneminde, Odalar Birliği ile ANAP iktidarı arasında bir soğukluk yaşandığı, ilişkilerin gerginleştiği görülmektedir. Turgut Özal tarafından, Odalar Birliği'nin gücünün azaltılması için İhracatçı Sermaye Şirketleri kurulmuştur.

Özet İngilizce :

Foundations of the Research: The following issues are evaluations as regards developments having emerged between the political power and UCCE during the presidential term of Mehmet Yazar at UCCE and differences between the presidential term of Mehmet Yazar at UCCE and the previous terms. Objective of the Research: The objective of the research is to put forward the relation between the political power and UCCE during the presidential term of Mehmet Yazar at UCCE (May 27, 1979- April 4, 1985) and the differences between the presidential term of Mehmet Yazar at UCCE and the previous terms. Data Resources: The resources are newspaper, book and journal scanning and oral history works carried out with some parliamentarians. Main Discussion: The main discussions are the relation between the political power and UCCE during the presidential term of Mehmet Yazar at UCCE and the differences between the presidential term of Mehmet Yazar at UCCE and the previous terms. Results: While the merchants' section had been the dominant factor in the UCCE before Mehmet Yazar, the industrial section became dominant in UCCE with the presidency of Mehmet Yazar. Mehmet Yazar took the chair of UCCE as a representative of the industrialists' section. During Mehmet Yazar's presidency at UCCE, it is seen that UCCE became an impartial institution, improved so much as a pressure group and reached a significant economic power. During the period of military government having been established pursuant to September 12, UCCE functioned as an opposition party and made a mark on the economic precautions and all the steps taken. It is seen that there was a distance between UCCE and the Motherland Party during the ruling period of The Motherland Party having come into power with the elections of November 6, 1983 and the relations became tense. Foreign trade companies were established by Turgut Özal so as to reduce the power of UCCE.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :