Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kültürün merkezi istanbul’dan ekonomik-sosyal çatışmanın merkezi istanbul’a -kültürel bir başkentten gecekondu şehrine geçiş

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
341
DOI :
Özet Türkçe :

Arastırmanın Temelleri: İstanbul’un kültürel bir baskentten, gecekondu sehrine dönüsümünün edebi eserlere yansıması. Arastırmanın Amacı: Ele alınan örneklerde dile getirilen İstanbul’a dair kültürel algı ve sosyo-ekonomik algının mukayese edilerek, İstanbul’un kültürel bir baskentten bir gecekondu sehrine dönüsmesinin temellerine isaret edilmesi. Veri Kaynakları: Samiha Ayverdi’nin İbrahim Efendi Konagı adlı hatıra kitabı ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur romanıyla, Orhan Kemal’in Gurbet Kusları ve Latife Tekin’in Berci Kristin Çöp Masalları romanları Ana Tartısma: Degisen sosyal ve siyasal sartlar, buna baglı olarak insan zihniyetinde de bazı degisimlerin yasanmasını zaruri kılmaktadır. Yeni ihtiyaçlar, artan nüfus ve gittikçe zorlasan hayat sartları, İstanbul’un kültürel dokusunu zedelemistir. Bunun sonucu olarak da “saltanat makamı”ndan, “ekmek kapısı”na dönmüstür İstanbul. Özellikle 1950’li yıllardan sonra Anadolu’dan yogun bir göçe maruz kalan “sehir”, gecekondulasma ile birlikte dıs görünümünün degismesi sonucu kültürel kimliginden uzaklasmıs ve yeni bir “kent” görünümüne bürünmüstür. Kültürel anlamda kimligin degismesi edebi eserlerde de yansımasını bulmustur. Sonuçlar: Artan nüfusuyla birlikte kültürel dokusu zedelenen İstanbul, “saltanat makamı”ndan, “ekmek kapısı”na dönüsmüstür. Özellikle 1950’li yıllardan sonra Anadolu’dan yogun bir göçe maruz kalan “sehir”, gecekondulasma ile birlikte dıs görünümünün degismesi sonucu kültürel kimliginden uzaklasmıs ve yeni bir “kent” görünümüne bürünmüstür. Bunun sonucu olarak, kültürel algı yerini ekonomik ve sosyal çatısmalara bırakmıstır. Yüz yıllık bir süreç içerisinde meydana gelen bu degisim, ele alınan dört eserde de yansımalarını göstermektedir.

Özet İngilizce :

Bases of Research: This comparison makes a signe to taransformation bases of taransion from cultural capital to slum city. Purpose of the Research: The author compares cultural perception centered on İstanbul stated by the examples of Samiha Ayverdi’s Ibrahim Efendi Konagı and Ahmet Hamdi Tanpınar’s Huzur with economic and socio-economic perception in the novels of Orhan Kemal’s Gurbet Kusları and Latife Tekin’s Çöp Masalları. This comparison makes a signe to taransformation bases of taransion from cultural capital to slum city. Resources of Data: Samiha Ayverdi’s Ibrahim Efendi Konagı and Ahmet Hamdi Tanpınar’s Huzur and Orhan Kemal’s Gurbet Kusları and Latife Tekin’s Çöp Masalları Main Discussion: Changing social and political conditions make human mentality to experiance some variations necassary. New needs, population increase and getting more and more difficult living conditions damage the cultural structure of İstanbul. Because of this, it has turned from sultanate mod to labor gate. Together with slum process, getting some dense migration from Anatolia especially after 1950’s , Istanbul has loosed its outer outlook, causing to became alienated to its cultural identity and to have a new city outlook. Conclusions: Together with slum process, getting some dense migration from Anatolia especially after 1950’s , Istanbul has loosed its outer outlook, causing to became alienated to its cultural identity and to have a new city outlook.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :