Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kültürün girişimciliğe etkisi: kazakistan ve türkiye üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin belirlenmesine yönelik kültürlerarası araştırma

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
430
DOI :
Özet Türkçe :

Problem: Son yıllarda girisimcilik kavramı gerek akademik yasamda ve gerekse is hayatında çok önemli bir konu haline gelmistir. Üniversite ögrencilerinin girisimcilik özelliklerinin belirlenmesi, ülkelerin girisimcilik potansiyelini gelistirmenin önemli adımlarından birisini olusturdugundan bu özelliklerin kültürler-arası düzeyde irdelenmesi gerekmektedir. Arastırmanın Amacı: Bu çalısmanın temel amacı, Kazakistan ve Türkiye Üniversiteleri ögrencilerinin kültürlerarası girisimcilik özelliklerini belirlemektir. Yöntem: Kazakistan’daki Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ile Türkiye’deki Hacettepe Üniversitesi olmak üzere egitim hizmetlerini sürdüren iki büyük üniversitenin İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İsletme Bölümü birinci ve son sınıfında okuyan toplam 353 (Kazakistan - 151, Türkiye - 202) ögrenciye, girisimci profil ve egilimlerini saptamaya yönelik soruları içeren anket çalısması yapılmıstır. Arastırma kitlesi olarak İsletme Bölümü ögrencilerinin seçilmesinin nedeni, bu bölümün temel kurulus amacının, girisimci yetistirme olmasından kaynaklanmaktadır. Anket formunun hazırlanmasında Herrman Brain Dominance Kisilik Analizi formundan yararlanılmıstır. Elde edilen bulgular Ki-kare ve Mann-Whitney Test Analizleri yapılarak yorumlanmaya çalısılmıstır Bulgular ve Sonuçlar: İstatistiksel analiz sonuçlarına göre; Kazak gençlerinin Türk gençlerine nazaran yaratıcı olarak tanınmaktansa, kontrollü ve mantıklı kisiler olarak tanınmayı tercih ettikleri ve orijinal kisilikleri ön plana çıktıkları görülmüstür. Türk gençlerinin ise Kazak gençlerine nazaran orijinal tanınmaktansa, güvenilir kisiler olarak tanınmayı tercih ettikleri ve yaratıcı kisilikleri ön plana çıktıkları görülmüstür. Öneriler: Gençlerin girisimcilik egilimlerinin gelistirilmesi için, üniversite egitim programları uygun sekilde düzenlenmelidir.

Özet İngilizce :

Problem: In recent years, entrepreneurship has become an important topic both in academic and business life. In order to improve the entrepreneurial capacity of the nations, the entrepreneurial characteristics of university students must be understood and investigated in cross-cultural level. Research Aims: The main purpose of this research is to determine the enterprising capabilities of the students of universities in Kazakhstan and Turkey. Method: A questionnaire was presented to 353 (Kazakhstan-151, Turkey-202) first and senior students who had been attending the Faculty of Economical and Administrative Sciences at two different universities as Ahmet Yesevi International Turkish-Kazak University in Kazakhstan and Hacettepe University in Turkey so as to determine their enterprising profiles and tendencies. The reason why these specific students were chosen was the main purpose of the foundation of these university departments was to train the future enterpreneurs. On the preparation process of the questionnaire Herrman Brain Dominance Personality Analysis was referred. The obtained data was tried to be evaluated per k-square, Mann-Whitney Test, Kruskal-Wallis Test Analyses.Findings and Results: According to the results of the statistical analysis, it seems that Kazakh young people prefer to be defined as self-controlled and reasonable personalities rather than being creative, and, Turkish young people prefer to be defined as reliable personalities rather than being original. Recommendations: In order to improve the entrepreneurial capacity of young people, university education programmes must be organized properly.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :