Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kortizol sirkadiyen ritmini etkileyen bazı fiziksel ve fizyolojik parametrelerin karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Beden Egitimi Ve Spor Yüksek Okulu1
Görüntülenme :
400
DOI :
Özet Türkçe :

Arastırmanın Amacı: Bu arastırmada sedanter erkeklerin kortizol sirkadiyen ritminin bazı fiziksel, fizyolojik ve psikolojik faktörlerin kortizol sirkadiyan ritim üzerindeki etkilerini arastırmaktır. Bu amaçla kortizol ve kan parametresini degistirmeyecek madde kullanmayan 10 erkekten olusan bir denek grubu çalısmamıza dahil edilmistir. Yöntem ve Bulgular: Test öncesi deneklerin fizyolojik: kilo, boy, skinfold(chest, abdomen, thigh, biceps, triceps, supra-iliac, sub-scapula), beden kütle indeksi (BKİ); performans: durarak yukarı (dikey) sıçrama, on iki dakika kos-yürü testi (Cooper), ve psikolojik testler uygulandı. Kortizol ölçümlerinde ise 5 gün süresince 4’er saat aralıklarla (saat 04:00, 08:00, 12:00, 16:00, 20:00 ve 24:00) deneklerden kan alınarak kortizol ölçümü gerçeklestirildi. Elde edilen tüm verilerin Descriptive analizleri yapılarak parametreler arasında Pearson Correlation testi uygulanarak parametreler arasında p<0,05 ve p<0,01 düzeyinde iliskiler arandı. Sonuç: Yapılan ölçümler sonucunda kortizol ölçümlerinin yapıldıgı birinci gün ile anaerobik güç, vücut yag yüzdesi, ve aerobik güç arasında, ikinci gün ile durumluluk kaygı envanteri ve vücut yag yüzdesinde, üçüncü gün ile aerobik güç ve vücut yag yüzdesinde, dördüncü gün sadece aerobik güçte ve besinci gün dikey sıçrama ve anaerobik güçte anlamlı iliskiler bulunmustur.

Özet İngilizce :

Introduction and Purpose: The purpose of the research is the comparison of some physiological and physical parameters affecting cortisol circadian rhythm on sedentary men. Ten male subjects, who are not used to medicines, are participated in the research. Material and Methods: Before the research, all subjects are tested as physiological: weight, height, skinfold (chest, abdomen, thigh, biceps, triceps, supra-iliac, sub-scapula), body mass index (BMI); performance: vertical jump, Cooper (12 minutes walk and run test), and psychological tests. Blood samples for cortisol were taken every 4 hours (04:00, 08:00, 12:00, 16:00, 20:00 and 24:00) in 5 days. All data gathered from the research was analyzed by SPSS for Windows. Descriptive analyzes and Pearson Correlation Co-efficient test were used to get the differences (p<0,05 and p<0,01 between the groups. Results: There are significant differences between the cortisol level of the first day and anaerobic power, body fat percentages, and aerobic power. There are also significant differences between the cortisol level of the second day and Profiles of mood states, body fat percentages. There are also significant differences between the cortisol level of the third day and aerobic power, body fat percentages. There is significant differences between the cortisol level of the fourth day and only aerobic power. There are also significant differences between the cortisol level of the fifth day and vertical jump, anaerobic power.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :