Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kırsal kesimde ve kentlerde yaşayan ailelerin dayanıklı tüketim malları satın alma kararlarının karşılaştırılmasına yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu1, Balıkesir Üniversitesi Havran Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
485
DOI :
Özet Türkçe :

Problem Durumu: Bu çalısmada, kırsal ve kentsel yerlesim bölgelerinde yasayan aileler arasında satın alma kararını veren bireyler ve bu bireylerin rolleri açısından farklılık olup olmadıgı incelenmektedir. Satın alınan mallar çok çesitli olabilecegi için araştırma dayanıklı tüketim malları ile sınırlandırılmıştır.

Araştırmanın Amacı: Bu araştırmanın amacı, dayanıklı tüketim malları için satın alma kararının verilmesi aşamasında kırsal kesimde yaşayan aileler ile kentlerde yaşayan aileler arasında farklılık olup olmadığını belirlemektir. Bu amaca yönelik olarak, bu çalışmada, satın alma kararını veren kişi, satın alma yeri ve satın alma şekli açısından kırsal ve kentsel yerleşim bölgelerinde yaşayan ailelerin birbirinden farklılasıp farklılaşmadığı irdelenmiştir.

Yöntem: Çalısmada yüz yüze anket yöntemiyle alan araştırması gerçekleştirilmiştir.

Bulgular ve Sonuçlar: Satın alma kararını veren bireyi ve etkisini tespit etmeye yönelik olarak düzenlenmiş birinci hipotezin analizi sonucunda, annenin etkisinin ve anne-baba birlikte karar verme durumunun yerleşim yerlerine göre farklılık gösterdiği ve bu iki değişkenin kentsel yerlesim yerlerinde daha fazla etkili olduğu ortaya çıkmaktadır. İkinci hipotezde, yerleşim yerlerine göre ailelerin dayanıklı tüketim mallarını satın aldığı yerlerin farklı olup olmadığı incelenmiş ve yapılan analiz sonucunda kırsal kesim ile kentsel kesimde yaşayan aileler arasında bir farklılık tespit edilmiştir. Kırsal kesimde yasayan aileler departmanlı mağazalardan daha az alışveriş yaparken, çoğunlukla imalatçı firma ve bayilerden alışveriş yapmaktadır. Kentlerde yaşayan aileler ise, imalatçılar, bayiler ve departmanlı mağazalardan alışveriş yapmaktadırlar. Ailelerin dayanıklı tüketim mallarını satın alma şekli ile yaşadıkları yerleşim yerleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmeye yönelik hazırlanmış üçüncü hipotezde, kırsal yerleşim yerlerinde insanların daha çok taksitli alışverişi tercih ettikleri kentsel yerleşim yerinde ise buna ek olarak tüketicilerin kredi kartıyla alışveriş yaptığı sonucuna ulaşılmıştır.

Öneriler: Kentsel kesimde yasayan ailelere ilişkin üretim ve pazarlama faaliyetlerinde evin hanımının (anne) ihtiyaç, istek ve beklentileri göz ardı edilmemelidir. Kırsal ve kentsel kesimlerde yaşayan ailelerin dayanıklı tüketim mallarını satın aldıkları yer ve satın alma şekli çok önemlidir. İşletmeler buna uygun dağıtım ve tutundurma faaliyetlerine ağırlık vermelidir.

Özet İngilizce :

Problem: In this work, It has been studied on who decide to the purchase decision between the families living in cities and rural areas. It has also been studied whether there are differences as to the roles of them. As the goods bought would be many in kind, this study has been limited with durable goods.

Aim of the study : The aim of this study is to determine whether there are differences between the families living in cities and rural areas at the time of giving a purchase decision. Accordingly to this aim, in this work it has been studied on the one who makes the purchase decision and from the point of the place of buying and the style of buying between the families in the cities and in the rural areas. It has also been mentioned how they differ from each other in this work.

Method: In this work, a field study has been done with a method of face to face questionaire.

Findings and results : As a result of analyzing hypothese made to determine the effect of the individual who makes the purchase decision, both the mothers effect itself and mother-father effect have been analyzed and determined some certain differences according to the areas. In the second hypothese, according to the living areas, it has been studied places of purchase durable goods as to the both areas and as a result of this, it has been determined that there are some differences between the people living in cities and in rural areas. The families living in rural areas do less shopping from department stores. They usually do shopping from manufacturers, franchises and department stores. In the third hypothese, the people living in rural areas usually pay their bills in instolments but, on the other hand, addition to this the people living in cities pay their bills by credit card.

Suggestions: With regard to the families living in cities, in the activities of production and marketing, it should not be ignored of the hopes and expectations of a house wife. The place and the style of purchase durable goods for the families living in cities and rural areas is very important. Businesses should give more importance to the distribution, place and promotion activities.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :