Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kesit görünüşler konusunun bilgisayar destekli öğretimi ve öğrenci görüşleri

Yazar kurumları :
Karabük Anadolu Teknik Lisesi Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi1, ZKÜ Karabük Teknik Egitim Fakültesi2, KTÜ Fatih Egitim Fakültesi OFMA Bölümü3
Görüntülenme :
411
DOI :
Özet Türkçe :

Problem Durumu: Son yıllarda farklı alanlardaki konuların ögretiminde sıkça kullanılmaya baslanan bilgisayar destekli ögretim yönteminin, Teknik Resim dersi içerisindeki Kesit Görünüsler konusunun ögretiminde kullanılması ögrenciler tarafından nasıl degerlendirilmektedir?

Arastırmanın Amacı: Teknik Egitim Fakülteleri’nde okutulan Teknik Resim dersi içerisindeki Kesit Görünüsler konusunun ögretimi için hazırlanmıs olan Bilgisayar Destekli Ögretim Yazılımı (BDÖY) hakkındaki ögrenci görüslerini tespit etmektir.

Yöntem: Arastırmacılar tarafından gelistirilen yazılım; Karabük Üniversitesi Teknik Egitim Fakültesi’ndeki Teknik Resim sınıflarından birinde Kesit Görünüsler konusunun ögretiminde kullanılmıstır. Diger Teknik Resim sınıflarından bazılarında, dersi veren ögretim elemanları tarafından farklı bilgisayar destekli ögretim yazılımları kullanıldıgı için, bu çalısmada üç farklı ögrenci grubu (geleneksel yöntemle dersi isleyen, çalısmadakinden farklı BDÖY’ler ile dersi isleyen ve bu çalısmada gelistirilen BDÖY ile dersi isleyen ögrenci grubu) örneklem olarak belirlenmistir. Çalısmada gelistirilen ve kullanılan BDÖY hakkındaki ögrenci görüslerini belirlemek ve üç farklı gruptaki ögrenci fikirlerini karsılastırmak için veri toplama aracı olarak bir degerlendirme anketi kullanılmıstır. Anketlerin uygulanmasından sonra, her bir grubun degerlendirme anketine verdikleri cevaplar SPSS 10.0 istatistik programından yararlanılarak Çift Yönlü ANOVA Teknigi ile analiz edilmis, farklı ögrenci gruplarından elde edilen veriler karsılastırılmıs ve sonuçlar tablo veya grafikler aracılıgıyla daha anlasılır hale getirilerek yorumlanmıstır.

Bulgular ve Sonuçlar: Kesit Görünüsler konusunun çalısmada gelistirilen BDÖY kullanılarak anlatıldıgı sınıftaki ögrencilerin ankete verdikleri toplam puanların ortalamasının diger gruplara (geleneksel yöntemle dersi isleyen ve çalısmadakinden farklı BDÖY’ler ile dersi isleyen) kıyasla daha yüksek oldugu ortaya çıkmıstır. Ayrıca, konunun farklı bilgisayar destekli ögretim yazılımlarıyla anlatıldıgı diger sınıflardaki ögrencilerin puanlarının da geleneksel yöntemle konuyu isleyen sınıfların ortalamalarından daha yüksek oldugu görülmüstür Öneriler: Bu çalısmada gelistirilen ve kullanılan yazılımın Teknik Resim dersinin ögretiminde geleneksel yönteme kıyasla daha basarılı olması nedeniyle, farklı dersler için ya da Teknik Resim dersinin farklı konuları için yeni yazılımların gelistirilmesinin ve uygulamaya konulmasının faydalı olacagı düsünülmektedir.

Özet İngilizce :

Problem Statement: How do students evaluate the using of Computer Aided Instruction, which has been frequently used for teaching of many subjects of various areas in recent years, for Section Views subject taught in Technical Drawings lessons?

The Aim of the Study: The aim of the study is to investigate students’ views about a Computer Aided Instruction Software (CAIS) which was designed for the teaching of Section Views subject in Technical Drawings lessons at Vocational Education Faculties.

Methodology: The CAIS designed by researchers was used as an instructional tool for the teaching of Section Views subject in one of the Technical Drawings class at Vocational Education Faculty of Karabuk University. Because there were other classes which were taught with other CAISs developed by the other instructors, three groups of students (one was taught by traditional methods, one was taught with other CAISs, and the other was taught with CAIS designed in this study) were chosen as the sample of this study for the comparison. To define students’ views about the CAIS designed in this study and to compare students’ views in three different groups, an assessment questionnaire was used as the data collection tool. After the administration of the questionnaire, the data obtained from these three groups was analyzed by means of Two-Way ANOVA Technique using SPSS 10.0 TM. The comparisons between three groups were made in terms of different aspects. The results were presented in the forms of tables and graphics to make audience easily understand them.

Findings and Results: It was found that the mean of total questionnaire scores of the students who was taught with the CAES designed in this study was higher than those of the other groups (one taught by traditional methods and the other taught with other CAISs). Moreover, the mean of total questionnaire scores of the students who were taught with the other CAESs was greater than that of the students who were taught in a traditional manner. Recommendations: Since the CAIS designed and used in this study was more successful than the other methods for the teaching of Technical Drawings, it is suggested that various computer aided instruction software should be designed and used for different subjects in both Technical Drawings class and the others.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :