Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kaz dağlarında dağ, ağaç ve ocak kültü üzerine inanış ve uygulamalar

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
267
DOI :
Özet Türkçe :

Arastırmanın Temelleri: Büyük bir bölümü Balıkesir sınırları içinde kalan Kaz Dagları, mitolojik dönemlerden beri Kuzey Batı Anadolu’nun önemli kültür merkezleri arasında yer almaktadır. Günümüzde her yıl düzenlenen Sarıkız senlikleri ile tanınan Kaz Dagları, zengin bir kültürel yapıya sahip olmasına ragmen yeteri kadar halkbilimi arastırmalarına konu edilmemistir. Hâlbuki bu kültürel dokuda yasayan insanların çevresini tanıma, anlamlandırma ve uyum saglama amacıyla olusturdukları inanıs ve uygulamalarına bakıldıgında, bunların Türk kültüründe geçmisten günümüze varlıgını koruyan temel unsurlar oldugu görülecektir. Bu nedenle Kaz Dagları ve kültürel yapısı hakkında çok daha fazla ve nitelikli çalısmaya ihtiyaç vardır. Arastırmanın Amacı: Bu makalede Kaz Daglarının Balıkesir sınırları içerisinde kalan bölümünde dag, agaç ve ocak kavramları etrafında sekillenen inanıslar ve pratikleri mukayeseli bir sekilde ele almak ve bu kavramların bölge insanının hayatındaki anlamı, islevi ve Türk inanıs sistemi ile baglantısı üzerine bazı sonuçlara ulasmak. Veri Kaynakları: Kazdagı ve çevresi ile ilgili eserler, bu bölgeden derlenen bilgiler. Tartısma ve Sonuç: Türk inanıs sisteminde kaynakları tarih öncesi dönemlere uzanan pek çok inanıs ve uygulama muhtelif Türk toplulukları ve inanç sistemleri vasıtasıyla aktarılarak ve çesitli degisim ve dönüsümlerle günümüze kadar ulasmıstır. Bugün Kazdagı’nda da bu inanıs ve uygulamalar günlük hayatın içinde yer almaya devam etmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bases of Research: The “Kaz Mountains” which have their big parts inside Balikesir borders are one of the most important cultural central of North-West Anatolia until mythological period. Whether the “Kaz Mountains” which are known by yearly celebrated the “Sarikiz” festival have a rich cultural structure, they are not included to the folklore researches. However, the beliefs and practices which is formed within the aim of recognition their environment, interpretation and adaptation of people living this cultural texture are basic facts in Turkish culture from past to present. Because of this reason, much more qualitative studies are needed about Kaz Mountains and their cultural structure. Purpose of Research: In this paper, the beliefs and practices which were formed around mountain, tree and oven concepts in the parts of Kaz Mountains inside Balikesir borders has been comparatively examined. Besides some outcomes has been acquired about the meaning and function of these concepts on the peoples’ lives of this region and about their relations with the Turkish belief system. Resources of Data: Works about The Kaz Mountains and enviroments, informations collected from this area. Discussion and Conclusion: The beliefs and practices which is formed within the Turkish culture have reached to this days as transfered, changed and transformed by different Turkish groups. This beliefs and practices occupy a place in this life of area.

Anahtar kelimeler :

Tree ,

Fire ,

Cult ,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :