Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 1999 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim program taşanlarının tarihsel süreç içinde değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
374
DOI :
Özet Türkçe :

Türk Milli Eğitiminin. Amaçların^ ulaşmasını, öğretim sürecinde yararlamlan program tasanlannm niteliği etMlemektedir Bu nedenle, program taşanları, amaçlara ulaşmasını etkileyecek tüm değişkenler çalışılarak ve .aşnaçjara ulaşılmasını sağlayacak tüm değişkenleri içerecek şekilde düzenlenmelidir. Program tasardan öğretim süreci boyunca Ve sonunda sürekli ve düzenli değerlendirilmelidir; Program tasarısı'geliştirme, değerlendirme verileri, bilim, toplum, öğrenci ve teknolojideki değişiklikler çerçevesinde yapılmalıdır. Bu çalışmanın amacı, Cumhuriyetin ilanından:; günümüze kadar ilköğretim .okullarında yararlanılan program taşanlarını; merkeze aldıklan kaynaklar, düzenleme prensipleri ve özellikleri açısından incelemektir. Çalışmanın amacına ulaşmak için ilgili kaynaklar incelenmiş, bulgular analiz edilerek yorumlara ulaşılmış ye: öneriler geliştirilmiştir.

Özet İngilizce :

The quality of curriculum designs that are used in the instructional process effect reaching to Turkish National Educational Goals For this reason, curriculum designs should be organized by studying all the variables that effect reaching goals and by including all the variables that provide reaching goals. During and at the end of the instructional process, curriculum designs should be continously and orderly evaluated. They should be improved in terms of the evaluative data, the changes of knowledge, society, student and techology. It is the purpose of this study to examine curriculum desings that have been used at the primary education schools in terms of their focusing sources, organizing principles and characteristics beginning the Declaration of Rebuplic to up to now. In order to reach the purpose of the study, connected literatüre was examined, commentaries were made by onalyzing the findings and suggestions were improved.

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :