Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2002 , Cilt , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Globalleşme sürecinde muhasebe alanındaki gelişmelere ülkemizin uyumu

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Muhasebe1
Görüntülenme :
547
DOI :
Özet Türkçe :

Ekonomik ve teknolojik gelişmenin oluşturduğu dünyamızda hızla artan globalleşme eğilimi, ülkelerin sınırlarını kaldırarak bir çok değerin uluslararası düzeyde paylaşımını sağlamıştır. Dünyada hızla devam eden globalleşme eğilimi ülkemizi de direkt olarak etkilemiştir. Bu bağlamda işletmelerimiz yurt dışında faaliyet göstermekte ve yabancı işletmelerde ülkemizde faaliyet göstermektedirler. Ülkemizdeki muhasebe uygulamaları yasal düzenlemeler nedeniyle farklılıklar göstermektedir. Ayrıca muhasebe uygulamalarımız özellikle vergi mevzuatının etkisi altındadır. Hazırlanan mali tablolar işletmelerin gerçek mali durumunu göstermediği gibi uluslararası uygulamalar ile önemli farklılıklar oluşmaktadır. Globalleşme sürecinde ülkemizde gerek ulusal düzeyde gerekse uluslararası düzeyde ortak muhasebe diline ihtiyaç vardır. Bu ortak dil uluslararası muhasebe standartları ile uyumlu ulusal muhasebe standartları ile sağlanabilir. Bu bağlamda Muhasebe mesleği, globalleşme sürecinde ekonomik, sosyal, finansal ve bilgi teknolojisi alanlarında yaşanan değişimlerle birlikte önem kazanmaya başlamış ve yasal kimliği ile de toplum ve ticaret hayatı içinde etkili bir düzeye gelmiştir. Muhasebe meslek mensuplarının dünyada yaşanan gelişmelere intibak edebilmeleri için mesleki eğitimleri de önem kazanmıştır.

Özet İngilizce :

Globalization trend that spread widely in the world of economical and technological development has provided many values to be shares at international levels, by raising the borders of the countries. Globalization trend continuing in the world has effected our country directly. In this manner, our establishments run abroad and foreign establishments run in our country. Accounting practices in our country have differences due to the legal arrangements. On the other hand, our accounting practices are under the effect of tax regulations. Prepared financial schedules do not show the real situation of the establishments and present important differences, compared with international practices. In the process of globalization, our country needs a common accounting language either at national level or at international level. This common language can be provided with national accounting standards which is harmonious with international accounting standards. In this manner, in the process of globalization, accounting profession has begun to gain importance together with the developments in the fields of economical, social, financial and information technology and also has come to an effective level within society and business life, together with its legal identity. In order to be able to adapt developments in the world, professional trainings of Accounting Professionals have gained much importance.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :