Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2000 , Cilt , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal serbestleşme ve uluslararası portföy yatırımları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
430
DOI :
Özet Türkçe :

Bretton Woods Sisteminin çöküşünden beri artan küresel sermaye hareketlerine, özellikle gelişmekte olan ülkelerde giderek artan sıklıklarda yaşanan fmansal krizler eşlik etmektedir. Finansal serbestleşme, faiz oranlarındaki farklılıklar ve nominal döviz kurlarındaki istikrar, sermaye akımlarını ülkeye çeken ana etmenlerdir. Öte yandan, finansal akımlar, 1990'larda daha çok portföy hareketleri olarak değerlendirilebilir Burada asıl amacımız, gelişmekte olan ülkelerde portföy yatırımlarının oluşturduğu makro ekonomik dengesizlikler üzerinde durmaktır.

Özet İngilizce :

Since the collapse of the Bretton Woods System increased global capital mobility has been accompaning with an increased frequency of financial crisis especially in developing countries. Financial liberalisation, interest rate differenties and nominal exchange rate stability are the main factors attracting capital inflows. On the other hand, the nature of financial flows are mainly characterized by portfolio flows during 1990's. The main purpose is to state the macro economic inbalances creating by the portfolio investment in developing countries.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :