Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Farklılık kavramına ve farklılıkların yönetimine temel oluşturan sosyo-psikolojik kurumlar ve yaklaşımlar

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
386
DOI :
Özet Türkçe :

Arastırmanın Temelleri: İnsanları bireyler ve gruplar olarak birbirlerinden (digerlerinden) ayıran ve farklılastıran çesitli özellikler bulunmaktadır. Çalısma yasamında bu özelliklerin hepsi, farklılıklar veya isgücü farklılıkları baslıgı altında incelenmektedir. Bu çalısmada öncelikle farklılık kavramı tanımlanmakta ve isgücü farklılıklarının yönetimi irdelenmektedir. Daha sonra farklılık kavramına ve farklılıkların yönetimi anlayısına temel olusturan sosyo-psikolojik kuramlar ve yaklasımlar hakkında bilgi verilmektedir. Arastırmanın Amacı: Bu çalısmada, farklılık kavramını ve farklılıklarının yönetimi anlayısını tanıtmak ve farklılık kavramına temel olusturan sosyo-psikolojik kuramlar hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır. Veri Kaynakları: Konu ile ilgili farklı disiplinlere özgü literatür taraması. Ana Tartısma ve Sonuçlar: Farklılıkların yönetimi, hem bilimsel bir çalısma konusu, hem de bir isletmecilik uygulaması olarak oldukça yeni bir anlayıstır. Konunun mesruluk kazanması için, farklı disiplinlerin bu alana ilgisine ve çesitli kuramlar ve yaklasımlarla konunun saglam temellere oturtulmasına ihtiyaç vardır.

Özet İngilizce :

Bases of the study: There are some characteristics that seperates individuals from each other and makes every single individual different. In the business life these characteristics are investigated under the heading of diversity or workforce diversity. Current study firstly gives the definition of term ‘diversity’ and mentions diversity management, and in the following parts gives information about the socio-psychological theories and approaches that forms the base of diversity management. Purpose of the study: In this study, it is aimed to present the concept of diversity and diversity management and give information about the socio-psychological theories and approaches that forms the base of diversity and diversity management Data Sources: Literature on the topics of diversity and socio-psychological theories. Main Discussion and Conclusion: Diversity management is a new approach either as an academic subject or a business case. Different disciplines’ concern and advocation of different theories and approaches related to the topic are needed in order to gain legitimacy.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :