Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Factors contributing to the growth of turkish small and medium sized firms in the clothing industry

Yazar kurumları :
Yeditepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
355
DOI :
Özet Türkçe :

This study tries to identify the significant factors related to the growth of Turkish small-medium sized firms in the clothing industry. The data were collected from 404 owner/managers of small and medium sized firms in clothing industry located in Istanbul. Multiple regression models and factor analysis were utilized to find out the significant factors contributing to the growth of the firms. In the first part of study we examine a set of variables: firm size, age of firms, skilled workers, market competition and export policy that may have an impact on the growth of firms. In the estimation of the results, the coefficient of the internationalization and firm size are the only significant variables to affect the performance of small business. In the second part of the study, we identify the business strategies, which may contribute to the successful performance of small business. Using factor analysis on the data, we are able to delineate planning, employee, and customer relations, as key success factors in small business management.

Özet İngilizce :

Bu çalışma, hazır giyim sektöründe faaliyette bulunan Küçük-Orta Ölçekli firmalarının büyümesinde etkili olabilecek faktörleri inceler. Veriler, İstanbul’daki Küçük-Orta ölçekli hazır giyim firmalarının 404 müdür veya sahipleriyle yapılan görüşmeler sonucunda toplanmıştır. Bu faktörlerlerin tespitinde Regresyon ve faktör analizleri kullanılmıştır. Bu çalışmanın ilk bölümünde firmaların satışını etkileyebilecek değişkenler; firma yaşı, firma büyüklüğü, firmada çalışan kalifiye eleman, piyasadaki rekabet ve firmaların uluslararasılaşması olarak analiz edilmiş ve sonuçlara göre, firma büyüklüğü ve uluslararasılaşma küçük işletmelerin performansını etkileyen önemli değişkenler olduğu bulunmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde, bu firmaların performansların etkileyebilecek yönetim stratejileri faktör analizi uygulanarak incelenmiş ve Küçük-Orta ölçekli firmalarda planlama, firma çalışanları ve müşteri ilişkilerinin, firmalarının gelişiminde katkıda bulanan en önemli faktörler olduğu tesbit edilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :