Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Etkili bir almanca öğretimi için öğretmen beklentileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Alman Dili Ve Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
397
DOI :
Özet Türkçe :

Arastırmanın Temelleri: Almanca, Anadolu liselerinde 2. yabancı dil olarak okutulmaktadır. Almanca’nın ögretiminde ögretmenler birçok sorunla karsılasmaktadır. Bu sorunlar ögretim programı, okul idaresi, okulun fiziki yapısı, araç-gereç ve mesleki yetersizliklerden kaynaklanmaktadır. Almanca ögretmenlerinin bu sorunlarla ilgili görüsleri alınarak sorunlar giderilmeli ya da en aza indirilmelidir. Arastırmanın Amacı: Bu çalısmada amaç; orta ögretim kurumlarında etkili bir Almanca ögretimi için Almanca ögretmenlerinin beklentilerinin neler oldugunu belirlemektir. Veri Kaynakları: Ögretmenlerin Almanca ögretim programına, meslektaslarına, okul idaresine, hizmet öncesi ve hizmet içi egitime ve ders kitaplarına yönelik görüs ve beklentilerinin belirlenmesi amacıyla bir anket hazırlanmıstır. Hazırlanan anket 9 ilde görev yapan 110 Almanca ögretmenine uygulanmıstır. Ana Tartısma ve Sonuçlar: Ögretmenlerin okul idaresinden Almanca derslerinde kullanılması amacıyla çesitli düzeylerde Almanca hikaye kitaplarının temin edilmesini, Almanca film ve müzik CD’lerinin temin edilmesini ve sınıfların motivasyonu engelleyen unsurlardan arındırmalarını istedikleri, yabancı dil ögretim yöntemleri, materyal hazırlama ve bilgisayar destekli Almanca ögretimi konularında hizmet içi egitime ihtiyaç duydukları ve ders kitaplarının içerik, konuların sıralanıs biçimi, kagıt kalitesi, görsel unsurlar, günlük yasamı yansıtma, konuların islenisi bakımından tekrar gözden geçirilmesini istedikleri tespit edilmistir. Degerlendirmeler sonucu ögretmenlerin özellikle ders saatlerinin artırılması, içerik ve konuların islenis özelliklerinin gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesini istedikleri saptanmıstır. Programın uygulanısında karsılasılan sorunlar içerisinde ilk sırayı ders saatlerinin yetersizligi almaktadır ve bunu Almanca materyal yetersizligi ile ögrencilerin Almanca dersine karsı önyargılı olusları gelmektedir.

Özet İngilizce :

Basics of the study: German is predict studied as second foreign language in Anatolian high schools. Teachers face many problems in teaching of german. The sources of these problems are teaching program, school management, physical situation of the school, materials and insufficiency of profession. The problems should be eliminated or minimized by taking the ideas which are related to these problems of German teachers. Aim of the study: The purpose of this study is to determine the expectations of German language teachers for an effective German language teaching. Data resources: In order to reach this goal, a questionnaire was prepared to understand the opinion of german language teachers regarding the education program, their colleagues and school directors, teacher training services, in-service trainings and textbooks. This questionnaire was applied to 110 german language teachers from 9 different cities of Turkey. Discussions and Conclusions: The German language teachers have good relations with each other and with school administration; they need in the different levels Germans stories, German movies and music CDs; and the classrooms need silence and simplicity for a motivation; they need in service training regarding foreign language teaching methods, prepare materials and German teaching with computer; and they believe that textbooks should be scrutinized regarding their content, order of the subjects, quality of the paper, visiual elements, reflecting the daily life and presentation. The findings indicated that teachers expected especially the class hours are to be increased and the characteristics of content and subjects are to be rearrenged. The findings also indicated that the uncufficient class hours, poverty of german language materials and negative attitudes of students.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :