Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2001 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitimin toplumsal temelleri

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
419
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitim, toplumsal bir süreçtir. Eğitimin temel işlevi toplumsal yaşamın ürünü olan kültürü yeni kuşaklara aktarmaktır. Öyle ise, eğitim hem kökeni, hem de işlevi bakımından toplumsal bir olgudur. Eğitimin içeriğinin toplumdan topluma farklılık ve çeşitlilik göstermesi, her toplumun kendi coğrafyasında ürettiği sosyal, siyasal ve ekonomik değerlerinin yani kültürünün farklılığından ileri gelmektedir. Eğitim, toplumsal bir kurum ve toplumda gerçekleşen bir süreç olduğuna göre, eğitimin toplumsal temellerini inceleyen bilim dalı, sosyolojinin bir alt dalı olan Eğitim Sosyolojisidir. Başka bir anlatımla, Eğitim Sosyolojisi, eğitim ile toplum ve toplumun diğer kurumları arasındaki işlevsel ilişkileri inceler.

Özet İngilizce :

Education is a social process. The basic function of education is to transmit the culture which is the product of the social life. So, education is a social reality both with its base and with its function. The reason why education varies from society to society is that each society's products of social, political and economic values that make the culture differ. As for the education is a social institution and also a social process, Sociology of Education emerging from Sociology is also a social science studying on the social foundations of education. In other words, Sociology of Education studies on the relationship between education and society and its institutions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :