Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim örgütlerinde kültürel liderlikle meslek ahlakı ilişkisi

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
400
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı okul müdürlerinin kültürel liderlik rolleri ile öğretmenlerin meslek ahlakı algılamaları arasında bir ilişki olup olmadığının belirlenmesidir. Türkiye'de 7 coğrafi bölgeden seçilen 17 ilde 349 okulda 339 müdür ve 1159 öğretmen üzerinde anket aracılığıyla elde edilen verilerin analizi sonucunda okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerini başarılı bulmaları ile meslek ahlakı algılan arasında özel liselerde .65 oranında devlet liselerinde .63 oranında doğrusal ilişkinin bulunduğu belirlenmiştir. Buna göre bir okulda yöneticiler kültürel değerleri ne ölçüde liderlik amaçlı kullanabiliyorsa öğretmenlerin meslek ahlakı değerlerini o ölçüde benimsedikleri anlaşılmaktadır.

Özet İngilizce :

The aim of the reasearch is to find out the relationship betvveen cultural leadership roles of schoolmasters and teachers' perception of occupational ethic. As a result of analizing findings from the questionnaires applied to 339 schoolmasters and 1159 teachers from 349 schools in 17 cities throughout the country , a=.65 positive releanship has been found at private and a=.63 positive releanship at state schools betvveeıı the succes of schoolmasters' cultural leadership roles and occupational perception. Consequent!y, the more schoolmasters use cultural values for leadership, the more seriously teachers take up occupational values.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :