Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Duyuşsal özelliklerin gelişimi açısından fiziki ortamdan kaynaklanan örtük programın incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
475
DOI :
Özet Türkçe :

Problem Durumu: Fiziki ortam ve düzenlemeler örtük programın kaynaklarından biri olarak degerlendirilmektedir. Örtük program eger okul tarafından kontrol edilmiyorsa bu durum ögrencilerin olumsuz yasantılarla karsılasmasına neden olabilir. Bu nedenle fiziki ortam ve düzenlemelerden kaynaklanan örtük programın açıga çıkarılmasının, resmi programı destekleyen istendik duyussal özelliklerin gelistirilmesinde ve etkili ögrenme ortamının saglanmasında önemli katkılar getirecegi düsünülmektedir. Arastırmanın Amacı: Bu arastırmada, sınıfın fiziki ortamından kaynaklanan örtük programın, duyussal özelliklerin gelisimini nasıl etkiledigini ortaya çıkarmak amaçlanmıstır. Yöntem: Arastırmada, nitel arastırma yöntemlerinden durum çalısmasına yer verilerek “iç içe geçmis tek durum” deseni kullanılmıstır. Arastırma; ögretmenlik meslek bilgisi derslerinden “Ögretimde Planlama ve Degerlendirme”, “Sınıf Yönetimi” ve “Rehberlik” derslerinde gerçeklestirilmistir. Kullanılan yöntemin gücünü artırmak amacıyla yöntem ve veri çesitlemesine gidilmistir. Çalısma alanını Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi İlkögretim Bölümü Sınıf Ögretmenligi Anabilim Dalı olusturmaktadır. Veri toplamak amacıyla “sınıf içi gözlem formu”, “ögretim elemanı görüsme formu” ve “ögrenci odak grup görüsme formu” kullanılmıstır. Arastırma kapsamında elde edilen veriler üzerinde içerik analizi yapılmıstır. Bulgular ve Sonuçlar: Sınıfın fiziki ortamının, ögretim elemanının ders programı geregi gerçeklestirmek istedigi etkinlikleri ve etkilesimi sınırlandırdıgı belirlenmistir. Sınıfın fiziki ortamından kaynaklanan örtük program; ögrencilerde ögrenci görüslerine deger verilmedigi, ögretmenlik meslek bilgisi derslerine önem verilmedigi algısına neden oldugu ve ögrencilerin derse katılım istegini azalttıgı biçiminde sekillenmistir. Öneriler: Sınıfın fiziki ortam ve düzenlemelerinden kaynaklanan örtük programın ögrenciler üzerindeki olumsuz duyussal etkilerini en aza indirmek amacıyla sınıfın fiziki ortamı resmi programı destekler nitelikte düzenlenmelidir. Ögretim elemanları örtük program konusunda bilinçlendirilmelidir.

Özet İngilizce :

Problem Statement: Classroom facility and arrangement are considered sources of hidden curriculum. If hidden curriculum is not controlled this situation will lead students to experience undesirable results. So, it has been thought that exposing the hidden curriculum emerged from classroom facility and arrangements contribute the development of desired affective characteristics supported by formal curriculum and providing the effective learning environment. Purpose of the Study: In this study, it was aimed at deducing how hidden curriculum, which is emerged from classroom facility, affects the development of affective characteristics.Method: In this study, qualitative research methodology was used and organized as an embedded single-case design. This study was carried out various lessons of Teaching Certificate Courses, such as; “Planning and Evaluation of Instruction”, “Classroom Management”, and “Guidance”. Methodological and data triangulation were used for strengthening the methodology. The study was conducted at Hacettepe University Faculty of Education Department of Classroom Teaching. The data gathered with “classroom observation form”, “academic staff interviewing form”, and “student focus group interviewing form” was analyzed by using content analysis. Findings and Results: Classroom facility limits the interaction and activities which are designed early in the lesson plan by academic staff. The results indicated that; the hidden curriculum, which is based on classroom facility, causes students to perceive that students’ opinions are not appreciated and lesson of Teaching Certificate Courses are not cared attention and decreases the student’s demand of involvement the lesson. Recommendations: Classroom facility must be arranged suitably for supporting formal curriculum. So, it can be possible to minimize negative effects of the hidden curriculum emerged from classroom facility and arrangements. Making academic staff conscious of hidden curriculum is important, as well.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :