Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dinler coğrafyasına küresel bir bakış

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi1, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü2
Görüntülenme :
427
DOI :
Özet Türkçe :

Arastırmanın Temelleri: Dinler cografyası, ülkemizde beseri cografyanın az arastırılmıs ve az bilimsel yayını olan bir dalıdır. Dinler cografyası dinlerin nüfus büyüklügü ve cografi yayılısı, bu nüfusun hareketliligi, inanç dünyasının sınırlarını arastırdıgı ve ortaya koydugu gibi dinsel örgütlenmenin ve inanç sisteminin sosyal, demografik, kültürel ve siyasi etkilerini de irdeleyerek beseri cografyanın diger kolları ile is birligini sürdürmektedir. Bu çalısmada bir yandan dünyanın en yaygın dinleri olan, Hıristiyanlık, slâmiyet, Hinduizm, Budizm ve Museviligin kıtalar ve ülkeler bazındaki cografi dagılısı, diger yandan da dinler cografyasının, neden arastırılması ve dogru tespitler yapılması zor bir çalısma alanı oldugu sorularına yanıt aranmıstır. Arastırmanın Amacı: Bu çalısmanın amacı din olgusunun kavramsal çerçevesi ve din anlayısının çok boyutlulugunu ortaya koyarak, dinsel toplumların ve farklı inançların nasıl bir cografi dagılım gösterdigi, ayrıca dinler cografyasının yeri ve önemini açıklamaktır. Çalısmanın bir diger amacı da dünyanın en yaygın dinlerinin kıtalar ve ülkeler bazındaki karsılastırmalı analizini yapmaktır. Veri Kaynakları: Bu çalısmada kullanılan bilgi ve veriler dinler cografyası ile ilgili yayınlanmıs olan yerli ve yabancı kaynaklardan elde edilmistir. Ana Tartısma ve Sonuçlar: Din, XXI yüzyılın basında toplumsal etkisi ve sosyo-politik gücü gün geçtikçe artan ama aynı zamanda en çok tartısılan ve elestiri oklarına maruz kalan kültürel kavramların basında gelmistir. Savaslar, sınır degisiklikleri ve özellikle göçler, ülkeler ve kıtalar bazında evrensel dinlerin cografi dagılısında büyük degisikliklere ve farklılasmalara yol açmıstır.1900–2000 döneminde dünyadaki en yaygın dinlerinin dünya nüfusundaki oransal degisimine bakıldıgında, Hıristiyanların, Hinduların ve Budistlerin dünya nüfusundaki paylarının geriledigi görülmüstür. Buna karsılık XX. yüzyılda evrensel dinler arasında sadece Müslümanların dünya nüfusu içindeki oranı yükselmistir. Böylece küresel ölçekte dinlerin hem oransal hem alansal degisimi önümüzdeki dönemlerde de devam etmesi beklenmektedir.

Özet İngilizce :

Context: Geography of Religious is an area of Human Geography that there is not sufficient research and article in Turkey. Geography of Religious investigates and displays population size and geographical expansion of religions, population mobility and religious belief’s limits and also explicates religious organization and belief system’s effects of social, demographical characteristics, cultural and politic and then perpetuates collaboration with other dimensions of human geography. In this study, they were studied geographical expansions of Christianity, Islam, Hinduism, Buddhism and Judaism for countries and mainland which are the most widespread religions in the world but also tried to answer why geography of religious is difficult to study and to infer. Aims: It was attempted to determine the conceptual framework of phenomenon of religion and the multidimensional nature of religion means and then to explain how religious society and different belief systems distributes and what geography of religious is important and necessary. Data Sources: This study relies on national and international information, records and publications. Results and Discussion: The concept of religion is one of the cultural concepts that its social effects and socio-politic power enlarge more and more and also is discussed and criticized more than before. Wars, changes on national boundaries and especially migrations cause to change and differentiate much more at geographical distribution of global religions. As looking to the communality in world population of the most widespread religions, it is seen that proportions of Christians, Hindus and Buddhist in world population have decreased the years among 1900-2000. On the contrary, proportion of Muslim people has increase. Thus proportional and geographical exchanges are also expected to maintain in future.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :