Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cumhuriyet dönemi eğitimcilerinden ihsan sungu ve coğrafya eğitimine katkıları

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi İlkögretim Bölümü1, İlkögretim Genel Müdürlüğü AB/Projeler ve Strateji Geliştirme Şube Müdürü2
Görüntülenme :
538
DOI :
Özet Türkçe :

Arastırmanın Temeli: Bu arastırma, İhsan SUNGU (1883–1946)’nun hayatı, fikirleri ve egitimin tüm alanlarına oldugu gibi, özellikle cografya egitimi alanında ortaya koydugu çalısma ve düsüncelerinin yer aldıgı eserler ve kendisi hakkında yazılan diger kitap ve makaleler ile bunların ilgili bölümleri derlenerek yapılmıstır. Arastırmanın Amacı: Bugüne kadar egitimci, idareci ve devlet adamı kimlikleriyle bilinen İhsan SUNGU’yu, egitimci yönüyle Türk insanına yeniden tanıtmak, cografya ögretimi ile ilgili tespitlerini ve uygulamaya koydugu çalısmaları bugünün gözünden, geçmise açılan bir pencere olarak yansıtmaktır. Veri Kaynakları: Basta M. Rauf İNAN (İhsan Bey,1986) ve Çagatay NESET (Cumhuriyet Dönemi Egitimcileri, 1987) eserleri olmak üzere, Türk egitim sistemini tarihi ile ilgili yazılan yazılar ve de 1920 li yıllara ait program gelistirme çalısmalarını içeren çalısmalar bu çalısmanın temelini olusturan kaynaklardır. Bunların yanında özellikle İhsan SUNGU’nun yasadıgı yıllarda ve vefatını izleyen dönemde yazılı basında sürekli olarak adı geçen bir kisilik olması veri kaynaklarını da zenginlestirmistir. Ana Tartısma: Milli Egitim Bakanlıgı Müstesarı, I. Türk Dil Kurultayı üyesi, egitim bilimci İhsan SUNGU’nun, Türk egitimine, cografya arastırmalarına ve cografya ögretimine katkıları oldukça fazladır. İhsan SUNGU, egitim alanında yaptıgı çalısmalarla çagdası batılı egitimcilerin çalısmalarını yakından takip ederek, yayım ve çevirileri ile ilerici akıma mensup oldugunu gösterdi ve aktif okul yaklasımı ve ögrenci merkezli egitimi Türkiye’de yaymaya çalıstı. SUNGU fikirleri ile cumhuriyetin ilanıyla beraber Türkiye’de baslayan çagdaslasma yolundaki hızlı ilerlemeye cografya ögretimindeki çalısmaları ile katkı saglayan ilk egitimcilerimizdendir. Sonuçlar: İhsan SUNGU, ögretmen, müdür, müstesar olarak 42 yılı askın bir süre egitim alanında yürüttügü çalısmalarla ülkemizin çagdaslasma yolundaki hamlelerine destek oldu. SUNGU, içinde yasadıgı dünyada meydana gelen siyasi, düsünsel, sosyal ve ekonomik degisiklikleri yakından izleyerek, egitim anlayısında ve okul örgütlenmesinde ortaya çıkan yeni akımları yakından izliyordu. Bu akımlardan egitim felsefesi olarak ilerlemeci akımı benimseyen İhsan Sungu, problem çözme yaklasımını temel alan, aktif okul anlayısla ögrenmenin merkezinde yer alan ögrenciyi öne çıkaran ögrenci merkezli ögrenmeyi Türkiye’de yaygınlastırmaya çalıstı. Türkiye’de 2003 yılından itibaren Talim Terbiye Kurullu Baskanlıgınca uygulanmaya baslayan ilkögretim programlarının yapılandırılması çalısmalarında temel alınan olusturmacı yaklasıma uygun materyal ve ders islenislerinin hazırlanmasının önem kazandıgı bu günlerde İhsan Sungu’nun ilkögretimde bugün sosyal bilgiler programı içerisinde yer alan cografya konularına yönelik ortaya koydugu çalısmalarla, diger derslerdeki hizmetleri ele alınmalıdır.

Özet İngilizce :

Research Premise:(The background of the research) This research has been made by compiling works containing information about the life, ideas and works that are put forward at many educational areas, especially at geography education by Ihsan Sungu (1883-1946) and other books and articles about him. Research Goal: This research aims to reintroduce Ihsan Sungu, who is mostly known for his educationalist, administrator and statesman identities, with his educationalist identity to Turkish people and to reflect his detections and works he put into practice about geography education as a window that is opened to the past from today. Resources: Articles about the history of Turkish Education System and works including Program Development Studies belonging to the decade of 1920, mainly works named as M. Rauf NAN (hsan Bey, 1987) and Cagatay NESET (Cumhuriyet Dönemi Egitimcileri, 1987) forms the main sources of this study. Besides, as Ihsan Sungu was an important name for the written press when he was alive and he has been so even after his death, data sources about him are abundant. Main Discussion: Ihsan Sungu, who was the Undersecretary of National Education Minister, 1. Turkish Language Council Member and an educationalist, contributed to Turkish Education, geography studies and geography education very much. Ihsan Sungu showed that he was a reformer with his translations and publications and by closely following the works of his contemporary Westerner educationalist in his own works. He tried to spread the Active School Approach and student-centered education in Turkey. Sungu is one of the first educationalists who contributed with his ideas and works about geography education to the progress of modernization that began after the announcement of the Republic in Turkey. Results: Ihsan Sungu contributed to the modernization efforts of Turkey with his studies he did as a teacher, a director and an undersecretary for over forty two years. Closely following the political, social, intellectual and economic changes that happened throughout the world, Sungu followed the new approaches in understanding of education and school organization. Ihsan Sungu, who adopted progressive approach as an education philosophy, tried to spread the student-centered learning which takes the problem-solving approach as a basis and which suggests student in the centre of learning with the understanding of active school in Turkey. As the preparing of material and lesson appropriate for constructivist approach which forms the basis of programmed development of primary education that has been applied by Talim Terbiye Kurulu Baskanlıgı since 2003 in Turkey, has been important these days, the contribution and works of Ihsan Sungu about geography in the primary school programmed of social sciences should be studied.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :