Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çanakkale muharebelerini konu edinen romanlar üzerine

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Maltepe Askeri Lisesi 1
Görüntülenme :
385
DOI :
Özet Türkçe :

Taşımış olduğu büyük öneme rağmen Çanakkale Muharebelerinin, Türk romancılığında yeteri kadar ve hak ettiği ölçüde işlendiğini söylemek, oldukça güçtür. Bunda, büyük ölçüde bir "harp edebiyatı" geleneğinin olmaması kadar, art arda gelen savaşların ve kazanılan zaferlerin de etkisi söz konusudur. Nitekim, Çanakkale Muharebelerinden neredeyse hemen sonra başlayan Kurtuluş Savaşı ve bu savaşın ard ndan kazan lan büyük zafer, bir bak ma edebiyatçıların dikkatini daha çok bu olaya yöneltmelerine neden olmuştur. Türk edebiyatında Çanakkale Muharebelerini doğrudan konu edinen romanların sayısı, tespit edilebildiği kadarıyla sadece ondur. Çoğunlukla tarihî gerçekliğe bağlı kalma ve Çanakkale Zaferi'nin maddî ve manevî boyutlarını ortaya koyma endişesiyle yazılmış olan söz konusu romanların, büyük oranda edebî bir değer taşıdığını ifade etmek mümkün değildir. Araştırmanın Temelleri: Çanakkale Muharebelerini doğrudan konu edinen romanlar. Araştırmanın Amacı: Çanakkale Muharebelerini doğrudan konu edinen romanların genel niteliğini ortaya koymak. Veri Kaynakları: Türk edebiyatında, ÇanakkaleMuharebelerini doğrudan konu edinen tüm romanlar. Ana Tartışma: Çanakkale Muharebeleri, Türk romanında hak ettiği ölçüde işlenmiş midir? Sonuçlar: Çanakkale Muharebeleri, Türk romanında ihmal edilmiş bir konudur. Söz konusu muharebeleri doğrudan konu edinen romanlardan çoğu, nitelik açısından oldukça düşük bir seviyededir.

Özet İngilizce :

It is rather difficult to say that the Battles of Çanakkale were treated in Turkish fictional literature sufficiently and deservedly despite their importance. This is resulted from consecutive wars and victories won as well as there was not "literature of war" on a large scale. Indeed, the independence War which began right after the Battles of Çanakkale and the great victory which have won after this war caused authors to interest with this incident. The number of fictions which treated the Battles of Çanakkale directly in Turkish literature is only ten as determined.lt is impossible to express that the mentioned fictions which were written with concern of sticking to history and showing material and moral views of Çanakkale Victory have a literary value. Bases of Research: The novels directly concerning the Battles of Çanakkale Purpose of The Research: Presenting the general characteristics of the fictions directly concerning the Battles of Çanakkale Resources of Data: The whole fictions concerning the Battles of Çanakkale in Turkish literature. Main Discussion: Have the Battles of Çanakkale been worked on in Turkish fiction deservedly? Conclusions: The Battles of Çanakkale are a neglected subject in Turkish fiction. Most of the fictions directly concerning the Battles of Çanakkale are at a low level qualitatively.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :