Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çakırdere ve yahu dere havzalarında (balıkesir) toprak kaybının mekânsal dağılışı ve etkileyen faktörler

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü1
Görüntülenme :
346
DOI :
Özet Türkçe :

Arastırmanın Amacı: Çalısmanın amacı iki komsu havza olan Çakırdere ve Yahu Dere havzalarında toprak kaybının ortaya konması ve toprak kaybındaki mekânsal farklılıklar üzerinde etkili olan faktörlerin (Arazi örtüsü, jeoloji, topografya vb.) vurgulanmasıdır. Malzeme ve Yöntem: Çalısmada bagımlı degisken olan, toprak kaybının tespitinde RUSLE - Revised Universal Soil Loss Equation- toprak kaybı modeli kullanılmıstır. Bagımsız degiskenleri ise egim, bakı, morfografya, arazi örtüsü, kapalılık ve bonitetdir. Elde edilen veriler, tek yönlü varyans analizi ve basit ikili korelasyon kullanılarak degerlendirilmistir. Sonuç: Yahu Dere havzasında toprak kaybının Çakırdere havzasından daha fazla oldugu tespit edilmistir. Elde edilen sonuçlar arazi örtüsü ve topografyanın havzalardaki toprak erozyonunun mekânsal dagılımında bir havzadan digerine farklılıklara neden oldugunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

Purpose: The aim of the study is to determine soil loss in Çakırdere and Yahu Stream basins which are two neighborhood catchments, and also put forward to factors (i.e. Landcover, geology and topography) affecting the spatial distribution of soil loss on basins. Material and Method: In this paper, the Revised Universal Soil Loss Equation-RUSLE was used to quantify soil loss, which is dependent variable. Independent variables are slope, aspect, morphography, land cover, crown closure, site quality and geology. The data obtained were analyzed by using one-way ANOVA and bivariate correlations. Results: More soil loss has been observed along the Yahu Stream Basin than Çakırdere Stream Basin. The results show that the land cover and topography are the reason of soil loss differences between basins.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :