Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgi ekonomisi ve bilgi ekonomisinin türkiye açısından değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
378
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalenin amacı, bilgi ekonomisini diğer ekonomik sistemlerle karşılaştırmak, böylece bilgi ekonomisinin çerçevesini çizerek önemini ortaya koymak, diğer taraftan ülkemizin bilgi ekonomisindeki yerini tespit etmektir. Bugüne kadar sırasıyla tarım, sanayi ve bilgi ekonomisi olarak üç ekonomik sistem gelişmiştir. ABD, AB, Japonya gibi gelişmiş ülkeler kısmen de olsa bilgi ekonomisine geçmişlerdir. Geri kalmış ülkeler ise, bu sisteme geçememişlerdir. Ancak, bilgi ekonomisinin henüz bir teorisi ve teorisyeni yoktur. Bu ekonomide bilgi bir üretim faktörüdür. Bilgi üretmenin en önemli faktörleri ar-ge yatırımları, alınan patentler ve bu sektörde çalışacak elemanları yetiştirmektir. Bilgi ekonomisi sanayi ekonomisinin bütünüyle yapısını değiştirmekte ve 21.yüzyılın ekonomik sistemi haline gelmektedir. Türkiye bilgi ekonomisine henüz adım atamamıştır. Bunu yapabilmek için sanayileşmesini hızla tamamlamalı, üretim teknolojisinde ivedilikle değişiklik yaparak, emek yoğun üretim tarzından, bilgi ekonomisinin üretim şekli olan ileri teknolojiye geçmelidir.

Özet İngilizce :

The purpose of this research is to compare knowledge economy to other systems, consequently to define the knowledge economy and to put forward its importance and to find out Turkey's placement in knowledge economy. There have been three economic systems as agriculture, industry and knowledge economy respectively so far. Whereas developped countries such as the USA, EU and Japon entered knowledge economy 25 years ago, undevelopped countries haven't been able to enter this economy. There is neither a theory of knowledge economy nor a theorist. In this economy, knowledge is a factor of production. The most important factors of knowledge economy are R&D investments, the patents that were taken and to educate the stuff of this sector. Knowledge economy is greatly changing the construction of industrial economy and gradually becoming the economic system of 21 .st century. Turkey hasn't stepped into knowledge economy yet. In order to achieve this, Turkey has to accomplish its industry and shouldn't miss the importance of knowledge economy.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :