Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin bir öğretim elemanında bulunması gereken niteliklere yönelik algılamalarının değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Beden Egitimi Ve Spor Yüksek Okulu1
Görüntülenme :
347
DOI :
Özet Türkçe :

Problem Durumu: Bir ögretim elemanında bulunması gereken nitelikleri ögrenciler nasıl algılamaktadırlar? Arastırmanın Amacı: Bu arastırmada Beden Egitimi ve Spor Yüksekokulu ögrencilerinin bir ögretim elemanında bulunması gereken niteliklere yönelik algılamalarının degerlendirilmesi amaçlanmıstır. Yöntem: Arastırmaya Balıkesir Üniversitesi Beden Egitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan 168 ögrenci katılmıstır. Ögretim elemanlarında bulunması gereken niteliklerine yönelik hazırlanmıs ve rasgele dizilmis olan 20 maddelik Likert tipi bir ölçek üzeride ögrenciler (“Katılmıyorum, Kısmen Katılıyorum, Katılıyorum” gösterecek sekilde) üçlü derecelendirme yapmıslardır. Ayrıca ögrencilerden, maddeleri kendilerine göre en önemlisinden baslayarak 20’ye kadar sıralanması istenmistir. Elde edilen verilerin aritmetik ortalamaları (x) ve standart (ss) sapmaları hesaplanmıstır. Bulgular ve Sonuçlar: Maddelerin ortalama degerleri “2,33-3,00” aralıgında çıkmıs ve bu degerlerden, ögrencilerin ögretim elemanında bulunması gereken niteliklerin tamamına katıldıkları anlasılmıstır. Genel olarak ögrenciler bazı maddelere aynı oranda tercih gösterirken, diger maddelere ise farklı oranda tercih göstermislerdir. Sonuç olarak ögrenciler, yüksek nitelikli ögretim elemanı profili algılamıslar ve bu nitelikler içerisinde; ‘alan bilgisi, genel kültür bilgisi ile pedagojik yeterlilige sahip olmalı’, ‘kendini sürekli yenilemeli’ ve ‘liderlik özelligine sahip olmalı ve sınıfı iyi yönetebilmeli’ özelliklerini ilk üç sırada tercih etmislerdir. Öneriler: Hedeflenen özellikte birey yetistirme ile yükümlü olan ögretim elemanlarının her seyden önce nitelikçe bunun üstesinden gelebilecek bir yeterlilige sahip olmalıdır.

Özet İngilizce :

Problem Statement: What are the students’ perceptions of the qualifications to be possessed by an academician? Research Aims: The purpose of this study is to investigate the School of Physical Educations and Sports students’ perceptions of the qualifications to be possessed by an academician. Method 168 students of the School of Physical Education and Sports, Balıkesir University, participated in this study. Students were requested to mark one of the three options (I Do not Agree, I Partially Agree and I Agree) in order to solicit their perceptions of the qualifications to be possessed by the academicians on a Likert-Scale with 20 items. Moreover, the students were asked to range all the items in order of importance. Arithmetic means (x) and standard deviations (ss) of the obtained data were calculated Findings and Results: The mean values of the items were found to be ranging from 2.33 to 3.00 and this indicates that the students agree that the given qualifications should be possessed by an academician. In general, while students selection of the options for some items exhibit a similarity, their preferences for the other items vary. As a consequence, the students perceived a highly qualified academician profile and among the qualifications, they placed the following qualifications in the first three places; ‘he/she has general knowledge, subject knowledge and pedagogical knowledge’, ‘he/she renews himself/herself continuously’ and ‘he/she has characteristic of leadership and manages the classroom well’.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :