Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Beden eğitimi, resim ve müzik seçmeli dersi alan öğrencilerin toplumsallaşma düzeylerinin karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi Beden Egitimi ve Spor Yüksekokulu1, Trakya Üniversitesi Beden Egitimi ve Spor Yüksekokulu2
Görüntülenme :
536
DOI :
Özet Türkçe :

Giris: Bu çalısmanın amacı BESYO, Resim Bölümü ve Müzik Bölümünden seçmeli hobi dersleri alan ögrencilerin toplumşallasma üzerine etkilerini (karsılastırarak) araştırmaktır.

Yöntem: Bu çalısma yasları 18-24 arasında, Muğla Üniversitesinde seçmeli hobi dersleri alan (61 kişisi Beden Egitimi Dersi Seçmeli, 58 kişisi Resim Dersi Seçmeli, 49 kişisi Müzik Dersi Seçmeli toplam 171 kişidir. Bu çalışmada anket metodu kullanıldı. Bu çalısmada hangi bölüm seçmeli dersinin daha iyi toplumsallastığı görüşüne varmak için Eysenck’in Kişilik Envanteri diye adlandırılan (Evet, Hayır-101 soruluk) bir anket kullanıldı. Elde edilen verilere SPSS for Windows programında; descriptive analizi, ANOVA ve Kruskal-Wallis testleri uygulanarak gruplar arasında p<0,05 ve p<0,01 düzeyinde karsılastırılmalar yapılmıstır.

Bulgular: Seçmeli ders alan ögrenci grupları arasında toplumsallaşma yönünde herhangi bir farklılık bulunamamıştır. Gruptaki bayan erkek karşılaştırmasında ise psikotizm ve nörotizm arasında farklılıklar bulunmuştur. Bayanların gruplar arası karşılaştırmalarında farklılık bulunmamış, erkeklerin gruplar arası karşılaştırmalarında da farklılıklar tespit edilememiştir.

Sonuçlar: Bulgular, hiçbir seçmeli dersin toplumsallaşma üzerinde etkili bir değişiklige neden olmamıştır. BES, Resim ve Müzik seçmeli hobi derslerinin ögretim amacının eksikliği ve seçmeli dersler sürelerinin kısalığı (tek dönem) buna neden olmuş olabilir.

Özet İngilizce :

Introduction: The purpose of this study was to investigate the level of the elective hobby course of physical education, art education, and music education lessons on socialization.

Method: This research is made up of assigned 171 subjects at Mugla University of different department who were taken elective course (61 subjects of PES, 58 subjects of Art Education and 49 subjects of Music Education department), 18-24 ages. The survey methodology was used in this study. One questionnaire was used namely Eysenck’s Personality Inventory (101 questions with yes or no) that assess to which elective lessons is better for socialization. All gathered data were analyzed by the SPSS for Windows. Descriptive analysis, ANOVA and Kruskal-Wallis Tests were used for statistical evaluation between the groups at significance level p<0.05 and p<0.01.

Results: There were a significance differences between the groups about the socialization. There were a significance differences between the man and woman for all groups, the value of psychotic dimension and neurotic dimension yet. However, there were no significance differences between the groups at the woman, and there were no significance differences between the groups at the man.

Conclusion: The findings indicated that none of taking elective courses caused to effect on socialization. Lack of PES, Art and Music lessons philosophy or short time of duration of elective course (1 semester)

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :