Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2003 , Cilt , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Balıkesirli râsih

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
647
DOI :
Özet Türkçe :

Yazımız, 18. yüzyılda yetişmiş ünlü bir şair olan Balıkesirli Râsih üzerinedir. Zağanos Paşa'nın torunlarından olması nedeniyle, yaşadığı dönem içerisinde, Balıkesir'in ileri gelenleri arasında sayılan Râsih, söylediği şiirlerle edebiyat çevrelerinin takdirini toplamış, özellikle bir gazeliyle günümüzde de şöhretini devam ettiren şairler arasında yer almıştır. Söz konusu gazel, biyografik bilgiler içeren bazı kaynaklarda, aynı dönem şairlerinden Sofyalı Râsih adına da kayıtlı olduğundan, zamanla, iki Râsih'in kişilikleri biribiriyle karıştırılmıştır. Böylece, herkesçe beğenilerek okunan bu meşhur şiirin hangi Râsih'e ait olduğu konusunda iki ayrı görüş ortaya çıkmıştır. Esasen aynı mahlası kullanan şairlerin bu şekilde karıştırılmaları, edebiyat araştırıcılarını uğraştıran problemler arasındadır. Bu noktalardan yola çıkarak, çalışmamızda, Balıkesirli Râsih'in hayatı hakkındaki bilgiler yeniden ele alınmış ve gazeli üzerindeki tartışmalar da ayrı bir başlık altında değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

This paper is on the 18th century poet Balikkesirian Râsih. Because of his grandfather Zağanos Pasha, he was one of the leading person at his time. His poems were well acknowledged by the prominent poets of his period. It was one of his gazels kept him famous until today. Some biographical books recorded the same gazel under another Râsih from Sophia. Therefore, there are two views on the author of the same gazel. Indeed, this is a common problem in the Turkish literature. From this point of view the present study deals with the life and gazel of Râsih separately.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :