Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Atatürk, türkiye cumhuriyeti ve türkçe devrimi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
461
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın Temelleri: Atatürk ilke ve devrimleri; Türk devrimi, Türk dili ve Türk Dil Kurumu ile ilgili Atatürk ve sonrası yazarlar ve eserler Araştırmanın Amacı: Bu çalışmanın amacı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 1925 yılından itibaren başlayan laikleşme sürecinin (tekke ve zaviyelerin kapatılması, eğitim birliği, halifeliğin kaldırılması) yeni Türk alfabesinin kabulü ve Türk dilinin özleştirilmesi çabalan üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Çalışma, ayrıca, "Türk Devrimi"nin göz bebeği Türk Dil Kurumu'nun laik-demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin sağlamlaştırılmasında ve Türk dilinin eğitim ve bilim dili haline gelmesinde üstlendiği görevleri "Türk Devrimi"nin en karakteristik özelliklerinden yola çıkarak yorumlamaya çalışacaktır. "Türk Devrimi"nin temel kaynağının, vaktiyle aşağılanıp horlanan Türk ulusu olduğunu savunan bu çalışma, "Türkçe Devrimi"nin de doğrudan doğruya cumhuriyet düşüncesiyle örtüştüğünü ve demokratik bir tutum üzerine inşa edildiğini de savunmaktadır. Veri Kaynakları: Türk devrimi, Türk dili ve Türk Dil Kurumu ile ilgili Atatürk ve sonrasıyazarlar ve eserler. Ana Tartışma: 1925 yılından itibaren başlayan laikleşme süreci (tekke ve zaviyelerin kapatılması, eğitim birliği, halifeliğin kaldırılması), yeni Türk alfabesinin kabulü ve Türk dilinin özleştirilmesi çabalan üzerinde etkili olmuştur. Türk Dil Kurumu, laik-demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin sağlamlaştırılmasında ve Türk dilinin eğitim ve bilim dili haline gelmesinde önemli görevler üstlenmiştir. Sonuçlar: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 1925 yılından itibaren başlayan laikleşme süreci (tekke ve zaviyelerin kapatılması, eğitim birliği, halifeliğin kaldınlması), yeni Türk alfabesinin kabulü ve Türk dilinin özleştirilmesi çabalan üzerinde etkili olmuştur. "Türk Devrimi"nin göz bebeği olan Türk Dil Kurumu, laik-demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin sağlamlaştınlmasmda ve Türk dilinin eğitim ve bilim dili haline gelmesinde önemli görevler üstlenmiştir.

Özet İngilizce :

Bases of Research: Principles and reform of Atatürk, Turkish Reform, authors and works of Atatürk and after Atatürk's period connected with Turkish Language Association. Purpose of the Research Purpose of this study exposes effects of secularisation process (closing dervish lodge and zaviye, unity of education, taken out of caliphate), began from 1925 in State of Turkish Republic founded byMustafa Kemal Atatürk's leadership, on the accepted new Turkish alphabet and efforts of purify Turkish Language. Besides, this study explains missions of Turkish Language Association in favor of Turkish Reform in strengthening bases of laic and democratic Turkish Republic and using of Turkish as a science and education language by means of most characteristic of Turkish Reform. This study claimed that Turkish Reform bases on Turkish people despised in the past advocates Turkish Reform agree directly with idea of republic and constructed on democratic attitude. Resources of Data: Turkish Reform, Turkish Language and authors and works of Atatürk's and after Atatürk's period connected with Turkish Language Association. Main Discussion: Secularization process (closing dervish lodge and zaviye, unity of education, taken out of caliphate), began from 1925 effects accepted new Turkish alphabet and efforts of purify Turkish Language. Turkish Language Association takes on important missions in strengthening bases of laic and democratic Turkish Republic and using of Turkish as a science and education language. Conclusions: Secularization process (closing dervish lodge and zaviye, unity of education, taken out of caliphate), began from 1925 effects accepted new Turkish alphabet and efforts of purify Turkish Language in State of Turkish Republic. Turkish Language Association in favor ofTurkish Reform takes on important missions in strengthening bases of laic and democratic Turkish Republic and using ofTurkish as a science and education language.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :