Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2002 , Cilt , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Araovacık-danışment (çanakkale-balıkesir) çevresinin jeomorfolofisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü1
Görüntülenme :
402
DOI :
Özet Türkçe :

Koca Çay Madra Dağı'ndan kaynaklanmakta, Manyas Gölü ve Karadere aracılığıyla Susurluk Çayı'na ulaşmaktadır. Koca Çay batıdan, Balya ve Danışment çevresinden kollar almaktadır. Araovacık-Danışment çevresinden katılan kolların bulunduğu saha, havza özelliğine sahiptir. Bu araştırmada Araovacık-Danışment Havzası ile Koca Çay'ın bu kesiminin jeomorfolojisi incelenmiştir. Araştırma sahasında Alt Miyosenden itibaren oluşan şekiller yaygındır. Araovacık-Danışment çevresi jeolojik, jeomorfolojik ve hidrografik yapısıyla havza özelliğine sahiptir. Araştırma sahası genel hatlarıyla su bölümü çizgisi tarafından sınırlandırılmaktadır. Dağlık alanlarda Alt-Orta ve Üst Miyosen aşınım yüzeyleri yaygındır. Sırtlardan havza tabanına doğru Üst Miyosen aşınım ve birikim yüzeyleri ile geçilmektedir. Üst Miyosen plato yüzeyleri arasına Pliyosen aşınım ve birikim alanları sokulmaktadır. Araovacık-Danışment Havzası genç tektonik (neotektonik) olaylardan fazla etkilenmiştir. Araovacık-Danışment Havzası, tabanı fazla gelişmemiş bir grabendir. Graben tabanında birbirine antesedant boğazlar ile bağlanmış küçük düzlükler bulunmaktadır.

Özet İngilizce :

Koca stream arises from Madra Mountain and reaches Susurluk stream with by the help of Manyas Lake and Karadere. Koca stream takes branches from environment of Balya and Danışment from west. The area, which the branches were added from environment of Araovacik-Danisment has a basin characteristic. Geomorphology of Araovacik-Danisment basin and this part of Koca stream were studied in this research. Landforms, which existed from Lover Miosen are widespread in research area. Environment of Araovacik-Danisment have a basin characteristic structure of geology, geomorphology and hydrology. Research area generally bordered from watershed. Lover Middle and Upper Miocene erosion etchplanies are widespread in mountain area. From ridge to base of basin passes with Upper Miocene erosion and deposition surfaces. Pliocene erosion and deposition surfaces push into among the Upper Miocene surfaces. Araovacik-Danisment basin effected from new tectonic activities. The base of Araovacik-Danisment plain is a graben, which isn't much grown up. There are little flatness, which are connected with antecedent throat each other, in the graben base.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :