Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2002 , Cilt , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1982 anayasasına göre insan hakları kavramı

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
455
DOI :
Özet Türkçe :

İnsan hakları kavramı insanın sırf insan olması dolayısıyla, doğuştan ya da ana rahmine düşmesinden itibaren sahip olduğu ve devlet ve bireyler tarafından dokunulamayan haklar bütününü ifade eder. Türk hukuk sistemindeki insan haklarıyla ilgili hükümler, anayasanın özel koruyucu şemsiyesi altında olduğundan, diğer anayasal ve yasal düzenlemeler karşısında hiyerarşik olarak üstün bir konumda (supranorm) bulunurlar. TBMM' de kabul edilen Anayasa değişiklikleri türlü eksiklik ve yetersizliklerine karşın, esasında özgürlükçü bir temel hak ve hürriyetler rejimi oluşturma açısından atılan önemli bir adım olmuştur.

Özet İngilizce :

The notion of "human rights" refers to the compilation of all the rights of an individual that he/she possess for just being a human since his/her birth, and that can not be intervened by either government or other individuals. In Turkish legal system, the norms concerning human rights, which are under the special protection of the constitution, are hierarchically superior to the other constitutional and legal regulations. Despite having some deficiencies and incompetencies, recent amendments in the Constitution by TGNA, actually is an important step taken towards developing a liberal system of fundamental rights and freedoms.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :