Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kazancı Hukuk Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 101

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

"yazılı başvuru" şartının hukuki niteliği

Yazar kurumları :
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
695
DOI :
Özet Türkçe :

Muhakeme makamını oluşturan iddia, müdafaa ve yargılama makamlarının kollektif bir şekilde çalışmasını gerektiren "muhakeme" faaliyetinin yapılabil-mesi için, bazı şartlar koşulduğu vardır. Bunlara muhakeme şartı denilir. Şikayet gibi, yazılı başvuru şartı da, bazan soruşturma şartı, bazan da soruş-turma ve kovuşturma şartı olarak aşağıda belirtilen mevzuatta yer almıştır. Burada söz konusu olan "şart", "olmazsa olmaz" (sine qua non) anlamında-ki şarttır. TCK ve CMK bu şartların bazılarına "soruşturma ve kovuşturma şart-ları" diyerek önemli bir değişiklik yapmıştır. Kanun üç ayrı hal öngörümüştür. Bazen soruşturmayı izne bağlamış (Memur ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yar-gılanması Hakkında Kanun), bazen suçun soruşturulması ve kovuşturulmasını şikayete veya yazılı başvuruya bağlamış, bazen de cezalandırılmasını şikayete bağlı tutmuştur (TCK 116). Belli suçlardan zarar görenlerin, ceza kovuşturmasının muhtemel sakıncala-rına karşı korunmaları amacı ile, bu suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma, dolayısı ile "muhakemesi" yapılabilmesi için, kanunla konulmuş olan bir engelin kaldırılması şart koşulmuş ve bu engeli kaldırma işlemine, şikâyet (TCK 73) adı verilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :