Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kazancı Hukuk Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 99

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hukuk muhakemeleri kanunu’nun gider avansına ilişkin düzenlemeleri hakkında değerlendirmeler

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
621
DOI :
Özet Türkçe :

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun medeni yargılama hukukuna getirdiği en önemli değişikliklerden birisi, HMK m. 120'de davacının dava açarken harçlar yanında diğer yargılama giderleri için de avans ödemesinin öngörülmesi olmuştur. Ancak madde metninde dava açılırken yargılama giderleri için alınacak avansın konusunun yeterince somutlaştırılmamış olduğu, çerçevesinin çizilmediği görülmektedir. Bundan dolayı, anayasal hak arama özgürlüğünün sınırlanmasında gerçek anlamda yasayla sınırlama koşulunun yerine getirilip getirilmediği hususunda önemli tereddütler ortaya çıkmaktadır. Madde metnindeki çerçeve eksikliğini takiben, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan Gider Avansı Tarifesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği'nde, davacının dava açarken delillerin ikamesi için gerekli avansı da ödemesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu düzenlemeler, HMK'nın bazı hükümlerine ve benimsediği yargılamanın yapısına aykırı olmaları yanında, anayasal ölçülülük ilkesi ile hak arama özgürlüğüne de aykırı sonuçlar doğurmaktadır.

Özet İngilizce :

One of the most important alteration that the Civil Procedure Code (HMK) brought into the Civil Procedure Law is the determination of advance litigation costs as well as the trial fee due by the plaintiff according to Art. 120 of HMK However it's noticable that the advance matter for litigation costs while bringing a law suit hasn't been materialized enough by the article text. Wherefor some important hesitations come up with the restrain of constitutional right to legal apply remedies if restricting by law clause is granted or not in real terms. The necessity of paying required advanced due for the examitination of evidence while bringing a law suit by the plaintiff has been accepted with the Legislation of Cost Tariff As An Advance and The Civil Procedure Code which been enacted by the Ministry of Justice in pursuit of the lack of restrain in the article text. Beside being contrary to HMK's some other articles and the structure of nature of the proceedings that the Act has adopted, these legislations come up with contrary results in the principle of constitutional proportionality and the right to legal apply

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :