Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kazancı Hukuk Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 101

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fremdvergleichsgrundsatz in der preisgestaltung bei übertrangungen

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Lehrstuhl für Steuerrecht an der Istanbul Universität Wirtschafts Fakultät. 1
Görüntülenme :
364
DOI :
Özet Türkçe :

Nach der Schätzung von OECD, finden die Integration der Volkswirtschaften sowie 60% des Welthandels, je nach technologischer Entwicklung, zwischen multinationale Unternehmen statt. In den letzten Jahren fällt es auf, dass besagte Unternehmen aus steuerlichen Überlegungen Preise erschaffen, welche in grup-peninternen Übertragungen von Waren und Dienstleistungen mit dem Fremd-vergleichsgrundsatz1 nicht im Einklang sind, wobei sie versuchen, die erwirt-schafteten Einkünfte aus ihren Aktivitäten zwischen den Einheiten der Gruppe aufzuteilen, um ihre Steuerlast zu reduzieren. Aus diesem Grunde das Zweck der Regelungen, die darauf absehen, die Übertragung der Einkünfte zwischen Ländern zu behindern wäre die Behinderung von Preisentwicklungen2 welche mit Vergleichbaren nicht im Einklang sind3. Der Begriff "vergleichbar" und "Fremdvergleichsgrundsatz" wird im " Verrechnungspreisgrundsätze für multinationale Unternehmen und Steuerver-waltungen" in Einzelheiten besprochen. Der erste Teil der Studie enthält den Fremdvergleichsgrundsatz, mit dem Titel "Fremdvergleichsgrundsatz in der Preisgestaltung bei Übertragungen", wobei der Begriff "Vergleich" in der Über-tragung von versteckten Einkünften durch Preisgestaltung in der Übertragung und die Verpflichtung zum Nachweis erfordert, falls im Vergleich mit ähnlichen Fällen Unterschiede auffallen.

Özet İngilizce :

OECD tarafından yapılan tahminler uyarınca; milli ekonomilerin entegras-yonu ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak, dünya ticaretinin % 60'ı çok uluslu işletmeler arasında gerçekleşmektedir. Konuya ilişkin olarak son yıllarda dikkat-leri çeken; bahse konu işletmelerin grup içi mal ve hizmet transferlerinde vergi-sel saiklerle emsallere uygunluk ilkesiyle bağdaşmayan fiyatlar belirlemek sure-tiyle gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerini gruba bağlı fark-lı birimlerinin aralarında kaydırmaya ve vergi yüklerini azaltmaya çalışmaları-dır. Bu bağlamda, uluslararası platformda ülkeler arasında gelir naklini bertaraf etmek amacıyla gerçekleştirilen düzenlemelerin amacı; emsallere aykırı fiyatla-rın oluşturulmasını engellemektir. Çalışmanın konusunu oluşturan "emsal" kavramı ve "emsallere uygunluk ilkesi"ne "Çokuluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri İçin Transfer Fiyatlaması Rehberi"nde ayrıntılı olarak yer verilmektedir. "Transfer Fiyatlamasında Emsal-lere Uygunluk" başlıklı çalışmanın ilk kısmında emsallere uygunluk ilkesine yer verilmesinin ardından, transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımında emsal kavramı ve emsal karşılaştırmasında farklılıkların belirlenmesi durumun-da ispat külfeti irdelenmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :