Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Klasiklərimiz bəkır çobanzadənin araşdırmalarında (m.füzulı, ə.h.bayqara, ə.ə.nəvaı və ş.i.xətaı)

Yazar kurumları :
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nizami adına ƏdƏbiyyat Institutunun Türk xalqları ƏdƏbiyyatı şöbƏsi1
Görüntülenme :
352
DOI :
Özet Türkçe :

M. Füzuli, H.Bayqara, Ə.Nəvai və I.Xətai yaradıcılıqlarını linqvistik-poetik baxımdan təhlil edərək sanballı monoqrafik əsərlər yaradan, zəngin mütaliə və biliyə malik olan Krım tatar və Azərbaycan xalqının böyük oglu Bəkir Çobanzadə irsi yeni istiqlal məfkurəsi isıgında arasdırıldıqca hələ çox uca zirvələr fəth ediləcəyinə əminik. Məqalədə B. Çobanzadənin - dilçi alimin arasdırmaya cəlb etdiyi problemin dilçilik- ədəbi tənqidi kontekstdə qarsılıqlı səkildə tədqiqi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Klassiklərin yaradıcılıgı misalında belə bir tədqiqat üsulu özü maraqlı elmi-nəzəri məsələdir. Və bütün bu elmi-nəzəri təhlillərin I türkoloji qurultay ərəfəsində təqdim olunması da mühüm faktordur. Məqaləyə cəlb edilən arasdırma əsərləri ilk dəfə tədqiqata cəlb edilmisdir və s.

Özet İngilizce :

The study and research of the scientific heritage of the great son of the Crimean Tatar and Azerbaijani peoples Bekir Chobanzadeh, a widely-read person of high erudition, the author of monumental monographs, investigating works of M.Fuzuli, Sh.I. Khatai, H.Bayqarah, A.Navoi in the linguistic-poetic aspect, is of great interest for science and opens up new prospects for researches in the light of the period of the independence. This article defines an importance of a problem, which scientist-linguist B.Chobanzadeh has involved in his researches within linguistic-literary context in the comparative plan. The similar method of research of the works of our classics in itself represents an interesting theoretical problem. The important factor is that all these scientific-theoretical researches have been presented to scientific community on the eve of the I Turkologic Congress. The works, considered by author, are involved in scientific research for the first time in the presented article.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :