Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Arada kalanların romanı: araf

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
481
DOI :
Özet Türkçe :

Dünya edebiyatında altmışlardan, Türk edebiyatındaysa seksenlerden sonra ortaya çıkan postmodern roman, hemen her açıdan geleneksel roman anlayışından farklılık gösterir. Türk edebiyatının son dönem yazarlarının çoğunda bu akımın etkileri görülür. Bunda, değişen dünyanın değer yargılarını ve algılarını, postmodern romanın daha başarılı yansıttığı inancı etkilidir. Günümüz edebiyat eserinde birden fazla anlamsal katmanın olması, okuyucuyu farklı okumalara götürerek, onun da anlatıyı kurgulama açısından yazarla eşit söz hakkına sahip olduğunu gösterir. Böylece yazar, okuruna imkânı sunup aradan çekilir ve metnin arka plânını okuyucu tamamlar. Elif Şafak'ın Araf'ı, postmodern roman anlayışını yansıtan bir anlatıdır. Bu çalışmada, romanın öne çıkan özellikleri, belli başlıklar altında incelenmiş ve anlatıdaki postmodern anlayışa dikkat çekilmiştir. Ancak romandaki postmodern özellikler üzerinde durulurken, bir yandan da olay örgüsü, zaman, mekân, şahıs kadrosu gibi klasik romanın unsurları, postmodern bir yaklaşımla değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca romanda farklı anlamlar yüklenen ve sık vurgulanan "isim"ler vesilesiyle birtakım değerlendirmeler yapılmış, bu isimlerin romana kattığı anlamlar üzerinde durulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The postmodern novel, that arises after the sixties in world literature, after the eighties in Turkish literature, vary from traditional novel concept in every respect. Characteristics of this trend are seen in most of the authors of the last period of Turkish literature. Here, the effective is that post-modern novel reflects value judgments and perceptions of the changing world more successfully. In today's literary works' having more than one semantic layer takes the reader different readings and shows that he has the right to an equal voice with the author. Thus, the author presents his/her reader the opportunity and he/she fades from the scene and the reader complete the background to the text. Elif Şafak's Araf is a narrative which reflects postmodern novel conception. The outstanding features in this study have been analyzed under some headings and postmodern conception of narrative has been pointed out. However, on the one hand the postmodern novel features have been focused on; on the other hand elements of a classic novel such as the plot, time, place, characters have been evaluated with a postmodern approach. In addition, on the occasion of some names, which are often emphasized in the novel, a number of evaluations have been done and the meaning of these names, added into the novel, has been focused on.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :