Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Avrasya Strateji

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kars antlaşması, nahçıvan’la bağlı siyasi meseleler üzerine yeni bir değerlendirme ve ermeni iddiaları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nahçıvan Şubesi, Nahçıvan Devlet Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü1
Görüntülenme :
365
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Azerbaycan'ın ayrılmaz bölgesi olan Nahçıvan'ın jeopolitik konumu ve Türk Dünyası'nda taşıdığı önem analiz edilmiş, "Türk kapısı" kimliğini hangi şartlar altında koruduğu açıklanmıştır. Nahçıvan'ın toprak bütünlüğünün korunması ve statüsünün Kars Antlaşması ile kazanması tarihi bir gerçektir, fakat bu antlaşmaya, dolayısı ile "Türk kapısı"na giden yol nereden başlar? Çalışmamızda hem bu sorunun cevabı, hem de Rusya'nın gizli planları, Kars Antlaşması'nın imzalanmasında önemli pay sahibi olan Behbud Bey Şahtahtinski'nin faaliyetleri ile ilgili farklı yaklaşımlar ve tartışmalı tarafları ortaya konulmuştur. Makalede aynı zamanda Kars Antlaşması'nın iptali ile bağlı Ermenilerin faaliyetleri de analiz edilmiştir.

Özet İngilizce :

In this article was analysed geopolitical position of Nakhchivan the constituent part of Azerbaijan and the decisive importance in the Turkish World. Nakhchivan was protected itself "Turkish gate" identity under the hard condition. The gaining of territorial integrity and autonomy status of Nakhchivan is a historical fact, but from where begins the way towards Kars Treaty and Turkish gate? In this article was explain the answeer of this question, secret plans of Russia, desputed aspects and distinctive approaches connected with the activities of Behbud Bek Shahtakhtinsky the leading person of the Kars Treaty and was analysed the Armenian activities including annul the Kars Treaty and the Armenian claims against the Nakhchivan.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :