Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Avrasya Strateji

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Azerbaijan-turkey strategic partnership relations in the new level of development

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Institute of Philosophy, Sociology and Law of the National Academy of Science of the Republic of Azerbaijan1
Görüntülenme :
410
DOI :
Özet Türkçe :

One of the power centers concentrated in the Southern Caucasus region is considered to be Turkey. Having very big attractiveness from economic, political, military security, as well as history, culture and ethno-psychological parameters is the increasing factor of the region policy effectiveness of the official Ankara.One nation – two countries- this became a fashionable motto for Azerbaijani and Turkish leaders to proclaim and promote throughout the 1990s. Following the collapse of the Soviet Union and the restoration of Azerbaijan's independence, Turkey became the first country to recognize the sovereignty of its 'kinship brother.' After that, Turkey continued to provide significant economic, military, political and humanitarian assistance to Azerbaijan. Azerbaijan is also the important link, uniting Turkey with multimillion Turkish World. Azerbaijan and Turkey, first of all, are states with common values from the standpoint of ethnics, language, culture and religion. Referring to the language of the national leader Heydar Aliyev, "one nation, two states" relations between Azerbaijan and Turkey are of strategic nature in accordance with all the parameters.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Güney Kafkasya bölgesinde yoğunlaşmış güç merkezlerinden biri Türkiye olarak kabul edilmektedir. Çok büyük ekonomik, politik, askeri güvenliğin yanı sıra tarihsel, kültürel ve etnopsikoloji göstericilere sahip resmi Ankara'nın bölgedeki politik etkinliği artan faktördür.Şüphesiz ki Türkiye'nin bölgedeki politikasının temeli Azerbaycan ile ilişkilerdir. Azerbaycan aynı zamanda çokuluslu Türk Dünyası ile Türkiye'nin birleşmesi açısından önemli bir bağlantıdır. Her şeyden önce, Azerbaycan ve Türkiye, etnik grup, dil, kültür ve din açısından ortak değerlere sahip devletlerdir. Milli lider Haydar Aliyev'in sözlerine göre, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki "bir millet, iki devlet" ilişkileri tüm parametrelere uygun stratejik doğaya sahiptir.Bundan dolayı, bu makalede Azerbaycan-Türkiye stratejik ilişkileri ve uygulama mekanizmaları hakkında bilgi verilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :