Yıl 2006, Cilt: 1 Sayı : 20 Sayfalar 89 - 99 2006-06-01
CRİMEAN KARAY TURKS’ PROVERBS IN THE CONTEXT OF LANGUAGE AND WORD
Dil ve Söz Bağlamında Kırım Karay Türklerinin Atasözleri
Ercan ALKAYA
24 261

The proverbs shoving the common pecularities over all the Turkish World are the one of the most important of Turkish verbal culture. In this essay, it is discussed the proverbs with the language and the word of Crimean and Karay’s Turks that they are the one of the most important clans of Turkish World. In addition, it is debated the role of language/word in society, the important of it in actual life and its fonction at the communition. However, it has been showed the counterpart of 80 proverbs of Crimean and Karay’s Turks at Turkish Language in a parenthesis
Bütün Türk dünyasında ortak özellikler gösteren atasözleri, Türk sözlü kültürünün en değerli unsurlarındandır. Bu çalışmada Türk dünyasının önemli boylarından Kırım Karay Türklerinin dil ve söz ile ilgili atasözleri ele alınmıştır. Dilin/sözün toplum içerisindeki yeri, günlük hayattaki önemi ve iletişim kurmadaki işlevi değerlendirilmiştir. Kırım Karay Türklerine ait olan seksen atasözünün Türkiye Türkçesindeki karşılığı da parantez içinde gösterilmiştir

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2006
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2006


Makalenin Yazarları
Ercan ALKAYA