Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı : 3 Sayfalar 29 - 49 2018-06-04
Fourth Industrial Revolution Industry 4.0: World and Turkey Reviews
Dördüncü Sanayi Devrimi Endüstri 4.0: Dünya ve Türkiye Değerlendirmeleri
Sabiha KILIÇ,Reha Metin ALKAN
10 261

Anahtar Kelimeler

Alfred, D. ve Chandler, Jr. (1994). Scale and Scope: The Dynamics Of Industrial Capitalism, The Belknap Press of Harvard University Press, Harvard.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi Haziran-2018
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar Orcid : 0000-0002-0906-4567Yazar: Sabiha KILIÇ (Sorumlu Yazar)Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-1981-9783Yazar: Reha Metin ALKAN Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : Haziran-2018


Makalenin Yazarları
Sabiha KILIÇ
Reha Metin ALKAN