Cilt: 10 Sayı : 36
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN 6. VE 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI VE PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
THE OPINIONS OF SOCIAL STUDIES TEACHERS REGARDING THE CHANGES IN 6th AND 7th GRADE SOCIAL STUDIES TEACHING PROGRAMS AND THE APPLICATION PROCESS
Süleyman İNCEKARA

1.4K 129

ÖZ Bu çalışma özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin 6. ve 7. Sınıf sosyal bilgiler programının değiştirilmesi, programın içeriği, getirdiği yenilikler, uygulanabilirliği ve uygulama aşaması ile ilgili olarak görüşlerinin tespitine dayanmaktadır. Öğretmenlerin demografik özellikleri ile belirtilen konular ile ilgili öğretmen görüşleri arasındaki istatistiksel farklılığın ortaya çıkarılması çalışmanın diğer bir amacını oluşturmaktadır. Araştırma sonuçları, çalışmanın kapsamında yer alan sosyal bilgiler öğretmenlerinin 6 ve 7. sınıf sosyal bilgiler programının değiştirilmesi, içeriği, yeterliliği, getirdiği yenilikler, uygulanabilirliliği ve uygulama aşaması ile ilgili oldukça olumlu görüşlere sahip olduklarını işaret etmektedir. Bununla birlikte, öğretmenlerin programların uzun soluklu olması ve yeni gelişmeler paralelinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin süreç içerisinde yapılması, program değişikliğinin alt yapısı hazırlanarak hayata geçirilmesi yönündeki tavsiyeleri dikkate değerdir. Sosyal bilgiler dersleri ve hedeflenen kazanımlar için ayrılmış olan süre ve ölçme değerlendirme metotlarının uygulanması ile ilgili sorunlar ise, öğretmen görüşlerine göre ilgililerin üzerinde durması gereken en önemli konuları oluşturmaktadır. Anahtar kelimeler: 6 ve 7. sınıf sosyal bilgiler programı, öğretmen görüşleri, sosyal bilgiler eğ
ABSTRACT Nowadays, This study investigates the opinions of the social studies teachers employed in private education institutions regarding the changes of 6th and 7th grade social studies curriculum, its applicability and application process. Investigating the statistical differences between the demographic features of the teachers and the teachers opinions on the program and its applications constitute another objective of the study. The research results suggested that the social studies teachers had quite positive opinions about the program change, content, competence, applicability, and application process. However, the needs for a long-standing program, realizing the necessary changes in the application process, preparing the necessary background before an education reform were addressed by the teachers. Moreover, opinions of the social studies teachers revealed that the time allocated for social studies courses, attainments, and application of assessment and evaluation methods are among the most critical issues that should be mitigated. Keywords: 6th and 7th grade social studies curriculum, teachers' opinions, social science education
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Süleyman İNCEKARA
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.