Cilt: 5 Sayı : 1
Kars İlinde Koyunlarda Bovine Herpes Virus Tip 1 Enfeksiyonunun Araştırılması
Investigation of Bovine Herpes Virus Type 1 Infection in Sheep in the Kars Province of Turkey
Volkan YILMAZ,Nüvit COŞKUN

14 129

Bu çalışmada Kars ilinde 8 adet küçük ölçekli aile işletmelerinde yetiştirilen yerli ırk koyunlarda Bovine herpes virus tip 1 (BHV-1) infeksiyonu serolojik olarak araştırıldı. Bu amaçla, sağlıklı görünümlü, 1-5 yaş aralığında değişen yaşlardaki 220 adet koyundan serum örnekleri toplandı. Serum örnekleri BHV-1 antikorları yönünden virus nötralizasyon tekniği (VNT) ile test edildi. Test edilen 220 adet serum örneğinin 5 adedi (%2.27) BHV-1’e karşı pozitif olarak belirlendi. Araştırma verileri, Kars ilindeki yerli ırk koyunlarda BHV-1 enfeksiyonu seroprevalansının düşük düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışma Kars ilindeki koyunlarda BHV-1 enfeksiyonunun araştırıldığı ilk serolojik çalışmadır.
This study is a serological investigation of BHV-1 (Bovine herpes virus type 1) infection in indigenous bred sheep from 8 small scale family operations in the Kars province of Turkey. For this purpose, serum and leukocyte samples were collected from 220 healthy-looking sheep between the ages of 1-5. Serum samples were tested for antibodies against BHV- 1 using the virus neutralization technique (VNT). Out of 220 sera samples tested, 5 (2.27%) were detected as positive against to BHV-1. The present study results reveal that seroprevalence of BHV-1 infection exists at low levels in indigenous bred sheep in the Kars province of Turkey. This study is the first serological study to investigate of BHV-1 infection in sheep in the Kars province of Turkey
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Volkan YILMAZ,Nüvit COŞKUN