Yıl 2008, Cilt: 58 Sayı : 1 Sayfalar 45 - 78 2011-09-23
VII. CHP KURULTAYI'NDA DEVLETÇİLİK TARTIŞMALARI VE 1947 CHP PROGRAMI'NDA DEVLETÇİLİK
L. Hilal AKGÜL
17 261

Öz VII. CHP Kurultayı, 17 Kasım-4 Aralık 1947 tarihleri atasında toplanmıştır. Söz konusu kurultaya, CHP'nin çok partili siyasal yaşamın rekabet ortamına uyum sağlama yönünde verdiği çabanın damgasını vurduğu görülmektedir. Bu programda yapılan tüzük ve program değişikliği, söz konusu çabanın birer sonucu niteliğindedir. VII. CHP Kurultayı'nın en yoğun tartışmaları, program tasarısının görüşülmesi sırasında gündeme gelen "devletçilik ilkesi" kapsamında yaşanmış; bu kapsamda yapılan tartışmalar, CHP'nin, çok partili siyasal yaşamın rekabet ortamı içinde, kendini yeniden konıımlamak bağlanımda harcadığı çabanın önemli bir örneği olmuştur. Söz konusu tartışmalarda, delegelerin, CHP'nin temel başarısızlık nedenleri arasında gördükleri, parti ilke ve politikalarındaki tutarsızlıkların önemli bir bölümünü, devletçilik ilkesinin yorum ve uygulamalarıyla ilişkiletıdirdikleri anlaşılmaktadır. Bu nedenle VII. CHP Kurultay'ında devletçilik, çok partili siyasal yaşamın önemli bir rekabet konusu olarak ön plana çıkmıştır. Delegelere göre, devletçilik ilkesiyle ilgili mevcut yorum ve uygulamalar, CHP'yi siyasal rekabetle güçsüz düşürmektedir; bu durum karşısında ivedilikle yeni bir devletçilik yorumuna gitmek ve aynı zamanda devletçiliğe ilişkin uygulamalara çeki-düzen vermek gerekmekledir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 23 Eylül 2011
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Eylül 2011


Makalenin Yazarları
L. Hilal AKGÜL