Yıl 2010, Cilt: 19 Sayı : 2 Sayfalar 125 - 132 2010-06-01
Evalution of Biocompatibility of Full Ceramics With MTT
TAM SERAMİK MATERYALLERİNİN BİYOUYUMLULUĞUNUN MTT TESTİ İLE İNCELENMESİ
Kerem KILIÇ,Bülent KESİM,Zeynep SÜMER,Zübeyde POLAT,Ahmet ÖZTÜRK
12 261

In this invitro study, the cytotoxic effects of new generation metal free full ceramics on gingival fibroblast cells intensively used in clinical practice, were investigated. For MTT cell proliferation test, six different full ceramic substructures Zirkonia, Turkom Cera, Finesse, Zirkonzahn, IPS E.max were incubated with gingival fibroblast cells in different periods. In MTT test analysis, DMSO were used as negative controls and DMEM without fenolred in wells containing gingival fibroblast cells were used as positive control. The intergroup comporisons revealed that the level of cell proliferation in zirkonzahn group was higher than those of the cell proliferation in IPS E.max, Turkom Cera and In-Ceram Zirconia groups, the difference being statistically significant (p < 0.05). According to cell proliferation results, IPS E.max was the most cytotoxic material and Zirkonzahn was the least cytotoxic material. It was concluded that the biocompatibility of new generation full ceramic systems used the restoration of prosthetic devices has to be enhanced to reach a safer biologic structure
Bu in vitro çalışmada, klinikte yaygın olarak kullanılan tam seramik alt yapı materyallerinin gingival fibroblast hücreleri üzerindeki sitotoksik etkisi araştırılmıştır. MTT [3,(4,5-dimetiltiazol-2-il)2,5-difeniltetrazolyumbromid] hücre proliferasyon testi için, altı farklı tam seramik seramik alt yapı materyali; In-Ceram Alumina, In-Ceram Zirkonya, Turkom Cera, Finesse, Zirkonzahn, IPS E.max gingival fibroblast hücreleri ile farklı sürelerde inkübe edilmiştir. MTT test analizinde, DMSO (Dimetil Sülfoksit) negatif kontrol grubu olarak ve gingival fibroblast hücreleri içeren kuyucuklardaki fenol red içermeyen DMEM (Dulbeco’s Modified Eagles Medium) pozitif kontrol grubu olarak kullanılmıştır. Gruplar arasındaki karşılaştırmalarda, Zirkonzahn grubunun hücre proliferasyon düzeyinin IPS E.max, Turkom Cera ve In-Ceram Zirkonya gruplarının hücre proliferasyon düzeylerinden yüksek olduğu ve farklılığın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu (P<0.05) tespit edildi. Hücre proliferasyon bulgularına göre IPS E.max’in en sitotoksik, Zirkonzahn’ın ise en az sitotoksik materyal olduğu bulunmuştur. Yaptığımız in vitro araştırmada, sabit protez restorasyonunda kullanılan yeni nesil tam seramik sistemlerin biyolojik olarak daha güvenli bir hale gelebilmesi için daha ileri çalışmalar yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır

Anahtar Kelimeler

Hondrum SO. A review of the strenght proper- ties of dental ceramics. J Prosthet Dent 1992; 67:859-865.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2010
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2010


Makalenin Yazarları
Kerem KILIÇ
Bülent KESİM
Zeynep SÜMER
Zübeyde POLAT
Ahmet ÖZTÜRK