Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı : 1 Sayfalar 61 - 78 2020-04-30
GOOGLE TRENDS AS A NEW DATA SOURCE: AN EVALUATION OF THE FUTURE ORIENTATION INDEX / Yeni Bir Veri Kaynağı Olarak Google Trends: Gelecek Yönelimi Endeksi İle İlgili Bir Değerlendirme
YENİ BİR VERİ KAYNAĞI OLARAK GOOGLE TRENDS: GELECEK YÖNELİMİ ENDEKSİ İLE İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME / Google Trends As A New Data Source: An Evaluation Of The Future Orientation Index
Büşra AYAN
12 261

Anahtar Kelimeler

Askitas, N. ve Zimmermann, K.F. (2009). Google Econometrics and Unemployment Forecasting. Applied Economics Quarterly, 55 (2), 107–120.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2020
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALELERİ
Yazarlar Orcid : 0000-0002-5212-2144Yazar: Büşra AYAN (Sorumlu Yazar)Kurum: MEF ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2020


Makalenin Yazarları
Büşra AYAN