Yıl 2011, Cilt: 10 Sayı : 37 Sayfalar 26 - 41 2011-02-01
THE EFFECTS OF BUDGET DEFICITS ON THE GROWTH AND STABILITY IN TURKEY (1994:Q1-2004:Q4)
TÜRKİYE'DE BÜTÇE AÇIKLARININ İKTİSADİ BÜYÜME VE İSTİKRAR ÜZERİNE ETKİLERİ (1994:Q1-2004:Q4)
Şeyma Çalışkan ÇAVDAR
25 261

With this study, the effects of any increase against the economic growth on the budget deficits in the period of 1994:Q1- 2004:Q4 in Turkey, are investigated. Standard Granger causality test is applied as well as traditional unit base test (Augmented Dickey Fuller), a causality relation between the budget deficits and grow rate, from budget deficits to grow rate is established. ( . It can be interpreted according to the results that the budget deficits will effect grow of the economy of the budget deficits.
Bu çalışmada, Türkiye'de 1994:Q1- 2004:Q4 dönemindeki bütçe açıklarındaki herhangi bir artışın ekonomik büyümeye etkisi araştırılmıştır. Araştırmada Geleneksel birim kök testinin (Augmented Dickey Fuller) yanı sıra, standart Granger nedensellik testi uygulanmış, bütçe açıkları ve büyüme oranı arasında, bütçe açıklarından büyüme oranına doğru bir nedensellik ilişkisinin bulunduğu sonucuna varılmıştır ( . Elde edilen bu sonuç ise, Keynes'gil yaklaşımda "dışsal bir değişken" olarak kabul edilen kamu harcamalarının ekonomideki büyümeyi tetikleyici yönde etkileceği yönündeki görüşü desteklemesi bakımından ilginç bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2011
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Şubat 2011


Makalenin Yazarları
Şeyma Çalışkan ÇAVDAR