Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı : 2 Sayfalar 161 - 175 2019-12-31
INTERDISCIPLINARY COLEADERSHIP OF HIGH SCHOOL GROUPS FOR DROPOUT PREVENTION: PRACTICE ISSUES
LİSE ÇAĞINDA OKUL BIRAKMAYI ÖNLEMEDE DİSİPLİNLERARASI EŞ-LİDERLİK: UYGULAMA SORUNLARI
26 261

An inner-city alternative public high school developed a model of teamwork between teacher and graduate social work intern designed to prevent dropout. This model provides a framework for programmatic responses to problems of school dropout among inner-city minority youths and also furnishes new opportunities for intern training in school social work. The development ofthe interdisciplinary partnership is described in this article. After several years of experience and resulting teacher and social work intern input, the model was evaluated with respect to qualitative results, obstacles to success, gains, and articulation between intern placement and graduate school of social work.
New York'ta bir lise, okulu yarıda bırakma-terk etme probleminin önlenebilmesi için öğretmenler ve lisansüstü sosyal hizmet stajyerleri arasında takım çalışmasını içeren bir model geliştirmiştir. Bu model, şehirde okulu bırakan gençlerin problemlerine, mesleki ve profesyonel bir çerçeveden bakılmasına ve okul sosyal hizmeti alanındaki stajyerlere eğitimleri için yeni fırsatlar sunulmasına olanak sağlamıştır. Bu makalede, disiplinler arası iş birliğinin gelişiminden bahsedilmektedir. Modelde öğretmenlerin birkaç yıllık deneyimleri ve sosyal hizmet stajyerlerinin çalışma alanına girişi ile birlikte nitel sonuçlar, okul başarısının önündeki engeller ve kazanımlar değerlendirilmiştir. Sosyal hizmet mezunları ve sosyal hizmet stajyerlerinin, takım çalışması boyunca okul içinde konumlandırılması değerlendirmiştir.

Anahtar Kelimeler

Fordham, S., & Ogbu, J., (1985). Black students’ school success: Coping with the ‘burden of acting White’. Urban Review,18,176-206. Galinsky, M.J., & Schopler, J.H., (1980). Structuring coleadership in social work training. Social Work with Groups, 3(4), 51-63.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019