Cilt: 73 Sayı : 1
Liderlik Tarzlarının Çalışanların Ses Verme Davranışına Etkisi: Kamuda Bir Araştırma
Harun BULUT,Cem Harun MEYDAN

1.4K 129

Öz Bu çalışmanın amacı, kamu kurumlarında gösterilen liderlik tarzlarının çalışan ses verme davranışına etkisini araştırmaktır. Lider davranışının çalışanlar üzerindeki etkisinden yola çıkılarak, liderlik tarzlarının, çalışan sesliliği üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Liderlik tarzları; değişim odaklı, ilişki odaklı ve görev odaklı liderlik tarzları olarak, çalışan sesliliği de kurumun gelişimi konusunda duygu, düşünce ve fikirlerin sözlü olarak dile getirilmesi olarak ifade edilmektedir. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Bir kamu kurumunun Ankara bölgesindeki birimlerinde görevli 341 kamu çalışanından veri toplanmıştır. Analiz sonucunda, çalışan sesliliği ile görev odaklı liderlik tarzı arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuş; değişim odaklı ve ilişki odaklı liderlik tarzları ile anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Elde edilen bulgular sonuç bölümünde tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Liderlik Tarzları, Değişim Odaklı Liderlik, İlişki Odaklı Liderlik, Görev Odaklı Liderlik

Kaynakça

Referans 1
Harun BULUT,Cem Harun MEYDAN
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.