Cilt: 3 Sayı : 1
Farklı kalınlıklardaki yüz protezlerinde kullanılan silikon elastomerlerin translüsensi ve sertliklerinin değerlendirilmesi
Ceyda Başak SEMERCİ,Merve BANKOĞLU GÜNGÖR,Seçil KARAKOCA NEMLİ

69 129

Öz Yüz bölgesindeki kulak, göz, burun ve çevre dokularının defektlerinde yüz protezleri yaşam kalitesini arttıran tedavi seçeneğidir. Yüz protezlerinin yapımında kullanılan silikon elastomerler çevresindeki deri ile renk ve translüsensi açısından benzerlik gösterebilmeli ve dokulara yakın sertliğe sahip olmalıdır. Bu çalışmanın amacı silikon elastomerlerin kalınlığının, materyalin translüsensi ve sertlik özellikleri üzerindeki etkisini değerlendirmektir. Çalışmada, çapı 15 mm ve kalınlıkları 0,5 mm, 1 mm, 2 mm ve 5 mm olan (n=10) disk şeklinde silikon elastomer örnekler hazırlandı. Örnekler hazırlanırken materyal yapısına ağırlık olarak % 2 oranında pigment ilave edildi ve alçı kalıplarda polimerizasyonları yapıldı.  Hazırlandıktan 24 saat sonra, her bir örneğin yüzeyinden siyah ve beyaz arka plan üzerinde spektrofotometre ile renk ölçümü yapıldı ve rengin CIE L*a*b* koordinatları belirlenerek translüsensi parametresi (TP) tespit edildi. Silikon elastomer örneklerin Shore A yüzey sertliği, sertlik ölçüm cihazı kullanılarak ölçüldü. Grupların; TP değerleri Kruskal-Wallis testi ve sertlik değerleri Tek yönlü Varyans Analizi (ANOVA ) testi ile karşılaştırıldı (a=0,05). Gruplara ait TP değerlerinin kalınlık ile birlikte azaldığı belirlendi ve Kruskal-Wallis analizi sonucu gruplar arasında istatistik olarak anlamlı fark bulundu (P<0,05). En yüksek sertlik değerlerinin sırasıyla 1 mm, 2 mm, 0,5 mm ve 5 mm kalınlığa sahip gruplara ait olduğu ve gruplar arasında anlamlı farklılık görülmediği tespit edildi (P>0,05, P=0,052). Bu çalışmanın sonucunda; silikon elastomerlerin kalınlığının arttıkça translüsensi parametresinin azaldığı ve farklı kalınlıklarda Shore A sertliği arasında fark olmadığı bulundu. 
Anahtar Kelimeler: yüz protezi, silikon elastomer, translüsensi, sertlik

Kaynakça

Referans1. Karakoca S, Aydin C, Yilmaz H, Bal BT.Retrospective study of treatment outcomes with implant-retained extraoral prostheses:survival rates and prosthetic complications. J Prosthet Dent 2010;103:118-26.
Ceyda Başak SEMERCİ,Merve BANKOĞLU GÜNGÖR,Seçil KARAKOCA NEMLİ