Yıl 2016, Cilt: 6 Sayı : 1 Sayfalar 359 - 381 2016-04-01
Effects of Product Cost of The Recycling and An Application to Cardboard Industry
Geri Dönüşümün Üretim Maliyetlerine Etkisi ve Kağıt Karton Sektöründe Bir Uygulama
Begüm ÖKTEM
15 261

This paper examines the effects of production cost of the recycling made in the paper board industry practice. It is initially emphasized the concept of recycling theoretically, its advantages, stages and effects on the production costs. After determining a business from the sector of paper cardboard, it is compared the cost of goods produced from recycled products with goods produced from sctratch and recycled products appeared that the production costs are lower.
Bu çalışmada, geri dönüşümün üretim maliyetlerine etkisi incelenerek, kağıt karton sektöründe bir uygulama yapılmıştır. Öncelikle, geri dönüşüm kavramı, avantajları ve aşamalarına yer verilmiş, geri dönüşümün üretim maliyetlerine etkisi teorik olarak incelenmiştir. Ardından kağıt karton sektöründe bir işletme seçilerek, geri dönüşümlü mamul ve 0’dan elde edilen mamulün üretim maliyetleri karşılaştırılmış ve geri dönüşümlü mamulün üretim maliyetlerinin daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2016
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2016


Makalenin Yazarları
Begüm ÖKTEM