Cilt: 8 Sayı : 15
KAMUOYU KURAMLARI VE KAMUOYU OLUŞUMUNDA KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI
Handan TEMİZEL

1.4K 129

Öz trenKamuoyu çağdaş politika biliminin üzerinde durduğu önemli konulardan biridir. Kamuoyu kavramı, her ne kadar yeni bir kavram olmasa da bilimsel araştırmalarda konu olarak ele alınması oldukça yenidir. Özellikle siyaset bilimciler, sosyologlar ve sosyal psikologlar bu konuyu çeşitli açılardan ve farklı araştırma teknikleri kullanarak incelemektedirler. Dünyanın gelişen teknolojiyle birlikte insanoğlunun elinin altına sığdığı bir dönemde kamuoyunun varlığını ve önemini göz ardı etmek mümkün değildir. Kamuoyu özellikle siyasi kararların alınması ve uygulanması üzerinde siyasi iktidara yaptığı baskı açısından da oldukça önemli bir yere sahiptir. Günümüzde özellikle iletişim araçları sayesinde kamuoyu etkili hale gelmiş ve gündemi etkilemeye devam etmektedir. Modern toplumlar için kitle iletişim araçlarının rolü gün geçtikçe artmaktadır. Çünkü kitle iletişim araçları toplumların dünyada olup bitenleri öğrenmelerinde, anlamalarında en etkili araçlardandır. Kitle iletişim araçları, halkın sosyalleşmesinde, siyasal ve sosyal kararlara varmasında, günlük bilgi ihtiyacını karşılamasında önemli rol oynar.Public opinion is one of the most crucial subjects for the contemporary politics science. Although the concept of the public opinion is not a new concept, its usage in the scientific researches is relatively new. Especially the political scientists, sociologists and social psychologists interested in this subject based on the various perspectives and different research techniques. It is not possible to ignore the importance and entity of the public opinion in the period that the world is under the human being’s control by the developing technologies. The public opinion is also crucial both to decide political decisions and grind down on the governing party. Today, mainly because of the development of communication media, the public opinion is effective and keeps affecting the agenda. The role of the mass communication media grows for the modern societies by the day. The main reason for that is the fact that the mass communication media help societies to learn more about the events of the world. The mass communication media have a critical role on the socializing public body, reaching political and social decisions and satisfying the information needs.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Handan TEMİZEL
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.