Yıl 2002, Cilt: 2 Sayı : 1 Sayfalar 1 - 17 2002-05-01
The continuity of communities greatly depend on the qualities that young people possess and contribute to the society
AİLELERİN GENÇLERE KARŞI TUTUMLARI VE GENÇLERİN AİLELERİNİN TUTUMLARINI ALGILAYIŞLARINA YÖNELİK ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Şule ÇERİK
23 261

The continuity of communities greatly depend on the qualities that young people possess and contribute to the society. Growing up in a democratic society requires developing independent, self-confident, creative, free and initiative personality characteristics with decreased levels of social and personal conflicts. When a young person begins to mature in the society, he wants to control the abilities and skills he acquires as well as to evaluate is strength and power. For being able to control his skills and strengths, he desires to self-actualize himself. The initial and the most important institution an individual can self-actualize himself is his family. Families determine the behavior patterns of young people by providing role models with their own attitudes and behavior. 435 students from the faculty of business administration were involved in this study. By determining the characteristics of individuals as well as those of their families, the families’ attitudes and behavior in making important decisions concerning the young ones are examined. Above all, families’ attitudes toward the young people versus the young people’s approaches toward their families’ attitudes and behavior are studied.
Toplumların yaşar kalabilmesi, önemli ölçüde gençlerin nitelik ve niceliklerine bağlıdır. Demokratik bir ortamda yetişmiş olmak, bağımsız kişiliği ve özgüveni olan, toplumsal ve kişisel çatışmaları en aza indirmiş, yaratıcı, girişimci,özgür ve özerk bireyleri ortaya çıkarmaktadır. Bir genç yaşama hazırlanırken, elde ettiği yetenekleri denetlemek, kendini sınamak, gücünü ölçmek gereksinimi duymaktadır. Bir anlamda, kendini gerçekleştirme arzusu içindedir. Kendini gerçekleştirebileceği ilk ve en önemli kurum “aile”dir. Aileler tutum ve davranışları ile gençleri etkileyerek, onların gelecekteki davranış biçimlerini belirleyici olmaktadırlar. Bu çalışmada, 435 üniversite öğrencisinin ve ailelerinin özellikleri saptanarak, gençleri ilgilendiren önemli kararlarda ailelerin tutumu, ailelerin gençlere davranış biçimleri ile gençlerin, ailelerinin tutum ve davranışlarına yaklaşımları araştırılmak istenmiştir

Anahtar Kelimeler

AKBAĞ, Müge (1994): “Liseli Ergenlerin AnneBaba Tutumlarını Algılamaları ile uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”,(M.Ü. S.B.E. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2002
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2002


Makalenin Yazarları
Şule ÇERİK