Yıl 2016, Cilt: 16 Sayı : 4 Sayfalar 709 - 718 2016-09-01
Measurement of the Competitiveness of the Manufacturing Industry:The Case of Turkey and the BRIC Countries
İmalat Sanayinde Rekabet Gücünün Ölçümü: Türkiye ve BRIC Ülkeleri Örneği
Dilek ŞAHİN
23 261

The concept of competitiveness show that share the world with goods and services trade a country. The concept of competitiveness not only for the country, it is available in firms and industries. In this study, the competitiveness of manufacturing industry in Turkey and BRIC countries have been analyzed. Revealed Comparative Advantage Index and Comparative Export Performance Index was used. Consequently, it was found to be high SITC 6, SITC 8 industry groups in Turkey’s manufacturing competitiveness. Also, it was found Turkey, Brazil, Russia and India in the face of high competitiveness of the manufacturing industry but to be low across China
Rekabet gücü kavramı, bir ülkenin dünya mal ve hizmet ticaretinde sahip olduğu payı göstermektedir. Rekabet gücü kavramı sadece ülkeler için değil, firmalar ve endüstriler içinde geçerlidir. Bu çalışmada Türkiye ve BRIC ülkelerinin imalat sanayi rekabet güçleri analiz edilmiştir. Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi ve Karşılaştırmalı İhracat Performans Endeksi kullanılmıştır. Sonuç olarak Türkiye’nin imalat sanayi rekabet gücünün SITC 6 ve SITC 8 endüstri grubunda yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca Türkiye’nin Brezilya, Rusya ve Hindistan karşısında imalat sanayi rekabet gücünün yüksek ancak Çin karşısında düşük olduğu görülmüştür

Anahtar Kelimeler

Aktan, C.C. ve Vural, Y.İ. (2004) “Rekabet Gücü ve Rekabet Stratejileri” Ankara, TİSK Yayını Rekabet Dizisi: 2.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2016
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2016


Makalenin Yazarları
Dilek ŞAHİN