Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı : 1 Sayfalar 79 - 91 2019-06-23
TÜRKİYE'NİN AFGANİSTAN'A DIŞ YARDIMLARI
Shabnam NAWABİ
13 261

Öz Bu çalışma, Türkiye’nin Afganistan’a dış yardımlarını içermektedir. Ayrıca, Türkiye’nin Afganistan’a yapılan milyonlarca dolarlık kalkınma yardımları, insani yardımlar, askeri geliştirme programları, imar ve inşaat programları incelenmektedir. Türkiye Afganistan’a, yeniden yapılandırma yardımları, eğitimi daha çok geliştirme amaçlı okul inşası, tıbbi yardımlarda bulunmuştur. Türkiye’nin dış yardımları en çok Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) vasıtasıyla yapılmıştır.  TİKA Afganistan’da, kalkınma yardımları, insani ve maddi yardımlarda bulunmuştur. Özellikle, Türkiye sosyal altyapının geliştirilmesi konusunda yoğunlaşmakta olup Afganistan’ın birçok vilayetinde yardımlarını yürütülmektedir.  Ayrıca Türkiye Afgan halkını, doğal afetler, hastalıklar, güvenlik sorunları, kadın hakları ve eğitimi, temiz su temini ve yeniden yapılandırma gibi konularda yardım etmektedir. Afganistan, Türkiye’den yardım alan ülkeler arasında 10. sırada yer almıştır.Ayrıca Türkiye’nin Afganistan’daki NATO Misyonu (ISAF) Komiserliğini üstlenmesi gibi yardımlarda bulunmuştur.2001’de NATO’nun Afganistan’a girmesiyle birlikte, Türkiye de muharip olmayan askeri birlik göndermiştir.  TİKA ve Türkiye’nin dış yardımlar politikası, Türkiye’nin yumuşak gücünü daha çok artırmıştır. 

Anahtar Kelimeler

TÜRKİYE AFGANİSTAN YARDIMLAR
AKILLI, E. ( 2016). Kazakistan Dış Yardımları ve Kazaıd Üzerine kısa bir değerlendirme. Türkiye’de ve Dünya’da Dış Yardımlar. Ankara: Nobel Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Yayımlanma Tarihi 23 Haziran 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0002-5873-8062Yazar: Shabnam NAWABİ Ülke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Haziran 2019


Makalenin Yazarları
Shabnam NAWABİ